Seko säger upp fyra avtal med statliga Arbetsgivarverket. Det är samarbetsavtalet och tre visstidsavtal.

– Vi ser inte nyttan med samarbetsavtalet. Det ger inte något mervärde. Och det finns inte längre några skäl att ha kvar visstidsavtalen sedan Arbetsgivarverket sagt upp trygghetsavtalet och strävar efter att skapa mer otrygga anställningar, säger Helen Thornberg, ombudsman på Sekos förhandlingsenhet.

Avtalet med Arbetsgivarverket löper ut sista september och förhandlingarna pågår. Samtidigt förhandlar tjänstemännen i OFR:s statliga del om nytt avtal också. Seko har runt 15 000 medlemmar som omfattas av förhandlingarna.

Arbetsgivarverket har alltså sagt upp trygghetsavtalet, som är en slags omställningsförsäkring. Den har hittills varit lite mer generös än många andra liknande avtal bland annat genom att visstidsanställda också kunnat få hjälp när de blir av med sina jobb. Nu är den statliga arbetsgivarens uttalade vilja att avtalet ska försämras och bara omfatta dem som är fastanställda och förlorar sina anställningar på grund av arbetsbrist.

De nu uppsagda visstidsavtalen finns inom universitets- och högskolevärlden. Avtalen ger arbetsgivaren möjlighet att visstidsanställa längre än lagen tillåter och enligt Helen Thornberg har det varit acceptabelt eftersom de visstidsanställda omfattats av Trygghetsförsäkringen och kunnat få omställningsstöd. Och det argumentet håller inte längre eftersom arbetsgivarna vill ta bort reglerna för visstidsanställda från Trygghetsavtalet.

Samarbetsavtalet är en central förhandlingsordning. Helen Thornberg säger att förhandlingsreglerna i huvudavtalet och i mbl duger att använda för förhandlingarna.

Arbetsgivarverket vill även förändra pensionsavtalet. Verket beskriver målet som att det nya pensionsavtalet ”ska stimulera till ett längre arbetsliv”. Sekos Helen Thornberg säger att staten vill införa ett helt avgiftsbaserat system i stället för den blandning av avgifts- och förmånsbaserade pensionssystem som finns nu.

– Vi upplever att Arbetsgivarverket är mer offensiva i sina yrkanden än tidigare, säger, Helen Thornberg.