Pappers vill ha ett globalt avtal om spelregler för fackligt arbete på Stora Enso. Så sent som i juli möttes folk från världsfacket IndustriALL och Stora Enso.

– Det är inte helt dött, men Stora Enso vill inte ha ett globalt avtal, säger Christer Larsson, förbundsekonom på Pappers.

Stora Enso hävdar att bytet av koncernledning innebär större öppenhet – även mot facket.

– Jag tror att Stora Enso har förändrats lite grand i den riktningen. De vill ha en nära relation till de lokala facken och jobbar ganska mycket med sociala villkor och uthållighet.

Stora Enso har i runda tal 6 000 anställda i vardera Sverige och Finland. Det är en krympande skara. Braviken, Hallsta, Fors och Skoghall är bara de exempel på bruk som skär ner.

Papperstidningarnas kris slår mot pappersbruk. Den utvecklingen kommer att fortsätta. Däremot tror Christer Larsson på en bra framtid för kartong, förpackningar och mjukpapper.

Samtidigt satsar Stora Enso stort i tillväxtländer som Brasilien, Uruguay, Kina och Indien. Här växer medelklassen och därmed marknaden. Och här växer eucalyptusträd snabbt. De är redo att avverka inom sju år.

Nackdelen är pappersmassan inte ger papper med samma hållbarhet som pappersmassa från Norden. Det innebär en framtid nordisk massa. För att bättra på egenskaperna bland massan från eucalyptus med tallmassa.