Facken i 6F samt Transport nominerar LO:s EU-samordnare Johan Danielsson, 31 år, till kandidat för Socialdemokraterna i EU-valet den 25 maj nästa år.

Johan DanielssonVad vill du driva för frågor i EU-parlamentet?

– Jag vill skapa en bättre balans mellan EU:s ekonomiska friheter och de fackliga rättigheterna. EU ska inte lägga sig i den svenska kollektivavtalsmodellen.

Hur ska du göra det?

– Genom att skapa gränser för den fria rörligheten.

Vad är problemet med en fri rörlighet?

– I grunden är fri rörlighet bra. Men man måste skilja på fri rörlighet för arbetstagare och för företag, främst inom tjänstesektorn. I EU-fördraget finns en princip om likabehandling. Men då tjänsteföretagen rör sig över gränserna med sin arbetskraft så blir det tydligt att likabehandlingsprincipen inte efterlevs.

Hur då?

– Lavaldomen visade att EU prioriterar företagens kortsiktiga vinstintressen före grundläggande fackliga rättigheter.

– I den svenska politiska debatten målas ofta bilden upp att den fria rörligheten för tjänster endast är något bra och att alla hinder ska tas bort. Men i en situation där kollektivavtal ses som ett hinder i sig måste den bilden ifrågasättas. Annars fastnar vi i politiska bilder som gynnar våra motståndare.

Vilka brister har det varit i socialdemokraternas EU-politik hittills?

– Brister och brister, men jag tycker att man kan bli tydligare i att det finns ett grundläggande problem i hur den fria rörlighetens för tjänster utnyttjas idag.

Vill du ändra på något annat i den socialdemokratiska EU-politiken?

– Jag skulle vilja göra det ännu tydligare att den åtstramningspolitik som EU för i södra i Europa även drabbar den svenska exportindustrin. Jag hoppas att jag ska kunna bidra till att lyfta även den frågan.

Hur tycker du att EU-medlemskapet har påverkat svenska löntagare?
– Vi fått en större möjlighet att röra oss över gränserna och det är naturligtvis positivt. Tyvärr har det dock i EU utvecklats en nästan militant agenda för en fri rörlighet som inneburit att andra värderingar, som fackliga rättigheter, satts ur spel. De grupper som drabbats hårdast av det är LO-förbundens medlemmar.

Vilket EU-utskott vore drömmen att hamna i?

– Det vore attraktivt att sitta i sysselsättningsutskottet, vilket är motsvarande riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Du har tidigare jobbat som politisk sakkunnig i EU-parlamentet. Vilka erfarenheter kommer du att ta med dig?

– Det blir en kortare startsträcka för mig eftersom jag vet hur EU-parlamentet arbetar. Dessutom har jag jobbat i sju år med europeisk arbetsmarknadspolitik. Dels i EU-parlamentet, dels på LO. Jag tar alltså med mig en del sakkunskap också.

Endast 45 procent röstade i EU-parlamentsvalet förra gången. Varför tror du att EU-intresset är så lågt?

– Det är inte lika enkelt att utkräva ansvar från en politiker i EU-parlamentet som man gör från politiker som röstats fram i ett riksdagsval.

Finns det fler förklaringar?

– Det finns en ovilja från politiker att tala klarspråk. Från högerns sida finns det ett intresse att inte tala så mycket om den utveckling som pågår eftersom den gynnar dem.

Och varför är vänstern så tyst?

– Historiskt har det funnits en ja-eller-nej-diskussion i EU-frågan inom arbetarrörelsen men jag tycker att den frågan lämnades förra EU-parlamentsvalet, som var mer inriktad på vilka som förändringar som behövde göras snarare än för eller emot EU. Men det är svårt att få ett offentligt samtal om inte motparten vill debattera.

När får du besked om du kommer med på Socialdemokraternas lista som kandidat till EU-parlamentet?

– Partiet ska fatta beslut den 22 november.