Hög men stabil. Arbetslösheten i EU ligger still jämfört med föregående mätning, uppger Eurostat.

Andelen arbetslösa i EU var lika hög i juli som juni, visar de senaste siffrorna från Eurostat.

I de 17 euroländerna var 12,1 procent arbetslösa och i EU:s samtliga länder var i genomsnitt 11 procent utan jobb. Det innebär att nästan 26,7 miljoner räknas som arbetslösa i hela unionen.

Skillnaden mellan länderna är dock stor.

Lägst är arbetslösheten i Österrike och Tyskland där den uppgår till 4,8 respektive 5,3 procent. Högst är den i Grekland och Spanien, 27,6 respektive 26,3 procent.

Enligt Eurostat ökar arbetslösheten i sjutton EU-länder jämfört med för ett år sedan. Högst var ökningen i Cypern där den steg från 12,2 till 17,3 procent. Näst högst var ökningen i Grekland.

Enligt Eurostat sjönk arbetslösheten det senaste året i elva medlemsländer. Mest sjönk den i Lettland, från 15,7 till 11,5 procent.

I juli var 24 procent av EU:s ungdomar under 25 år registrerade som arbetslösa, vilket är en ökning på 0,7 procentenheter jämfört med i juni. Grekland är det land där ungdomsarbetslösheten är högst. Där var 62,9 procent under 25 år utan jobb i maj.

arbloshet