Lasframjande_1336Genom att nogsamt teckna läsfrämjandets historia och möjligheter blir dyslexiexperten Torbjörn Lundgrens lilla skrift Läsandet bär demokratin en rik inspirationskälla. Allt som gjorts genom pekar fram mot hur det borde fortsätta, med särskild betoning av ljudböckernas potential.

Problemet är ju att vi hade en kulturpolitik som växte till på svenskt sätt, genom att det grundades nya institutioner som förverkligade målet om ökad delaktighet, med ett tydligt emancipatoriskt mål för den enskilde. Men nu är det i stort sett bara kräftgång och nästan inga politiker verkar bry sig, med ett par undantag.

Litteraturutredningen Läsandets kultur från 2012 hade dock fina ambitioner, och ska snart resultera i en proposition från regeringen.

Därför är det så bra att Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige har kommit igång, till exempel genom att ge ut den här rapporten. Man kan läsa mer och hämta Läsandet bär demokratin på laslyft.wordpress.com

Kulturarbetets hållning är som vanligt att all läsning är bra, men att den viktigaste målgruppen att uppfostra är politiker och andra beslutsfattare. Och att läsfrämjande inte bara förbättrar statistiken utan även ger politiken och förvaltningen en blodtransfusion.