Det katastrofala premiepensionssystemet PPM har den senaste veckan olyckligt nog kopplats ihop med höjd pensionsålder.

PPM är förvisso en del av vårt pensionssystem, det är de 2,5 procentenheter som placeras i fonder av de sammanlagt 18,5 procent av lönesumman som avsätts till pensioner.

Men PPM är och förblir ett fatalt misslyckande. Det berikar inga framtida pensionärer utan endast de finansinstitut som förvaltar fonderna.

Inget tyder på att detta någonsin kommer att ändras och Stefan Löfven har alltså helt rätt när han i söndags slog fast att PPM bör avvecklas. Snabbt.

Men i dagarna är också remissvaren klara till pensionsåldersutredningen.

De flesta, inklusive LO, är försiktigt positiva till huvudförslaget att pensionsåldern bör höjas i takt med livslängden.

Men ska det förverkligas krävs en betydligt bättre arbetsmiljö för stora LO-grupper och generösa skydd för dem som trots allt inte kan arbeta fram till den nya pensionsåldern.

Det har inget med PPM att göra. Ändå anser Saco och andra att pensionsåldern kan höjas på villkor att PPM avskaffas.

Men varje sak måste ses för sig. Bra förutsättningar att jobba längre är motkravet för höjd pensionsålder.

Det misslyckade PPM bör naturligtvis avvecklas genast – utan motkrav.

Martin Klepke