– Sverige behöver ta time-out från EU-reglerna för åkeribranschen i ett år.

Förslaget kom från Monica Green (S) när åkeribranschen och de illegala inrikestransporterna debatterades i riksdagen ännu en gång i dag, torsdag. Hon hänvisade till att det har gått ett och ett halvt år sedan riksdagens trafikutskott uppmanade regeringen att handla. Då duger det inte att vänta på förslag från Transportstyrelsen till i mars nästa år.

– Då har det gått två år. Under tiden utsätts seriösa åkare för osund konkurrens som de inte klarar av, sa hon.

Men infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) vill inte ha time-out och varnade för att det skulle innebära att ”vi bygger höga murar runt våra gränser”.

– Jag kan ha full respekt för att man känner så, men följden av en time-out blir att svenska åkare inte kan utföra transporter till andra länder. Det vore direkt skadligt för svensk ekonomi och svenska jobb, underströk hon.

Transportstyrelsen ska granska den olagliga inrikestrafiken och hur den kan stoppas. Innan det förslaget redovisas i mars händer ingenting.

– Jag kan också känna att det går för långsamt, men regeringen måste kunna lägga fram förslag som håller formellt och juridiskt, sa Catharina Elmsäter-Svärd.