En tydlig organisation med klara mål och förväntningar på var och en är grundläggande för att må bra på jobbet, har folkhälsoforskaren Cathrine Reineholm kommit fram till i sin avhandling vid Linköpings universitet.

Tydlighet på jobbet är underskattad, berättar hon. Forskningen har hittills betonat vikten av egen kontroll, att man själv kan styra över sitt arbete. Men tydlighet är viktigare.

– Om man inte vet vad man ska göra, har man ingen nytta av egenkontrollen.

Det gäller både vanliga anställda och så kallade ”första linjens chefer”, det vill säga de som befinner sig närmast medarbetarna.

– Dessa måste få klara besked från sina chefer, annars kan de inte klara av sitt uppdrag.

Cathrine Reineholm har testat på drygt 9 000 anställda vid totalt elva organisationer och företag i vilken mån en rad olika saker kan få en att må bra på jobbet.

– Vi fokuserar ofta på ohälsa på jobbet och undersöker vad som får människor att må dåligt. Jag ville i stället se vad som får oss att må bra.

Hennes resultat bekräftar flera slutsatser från tidigare forskning, exempelvis att den som själv kan styra över sitt jobb mår bättre.

– Men bara om du vet vilka förväntningar du har på dig. Om detta är otydligt har du ingen glädje av självständigheten.

Cathrine Reineholm fann också att formen av arbetsorganisation inte spelar så stor roll. Det avgörande är just tydligheten.

– Med dagens arbetsliv och dess krav på flexibilitet, snabba ryck och många lösa anställningar blir tydligheten ännu viktigare.