Arbetsmiljöverket vill vara med och lyfta den svenska skolan. På tre år ska 1 700 gymnasier och grundskolor granskas. Det motsvarar cirka 30 procent av landets skolor.

Syftet med den rikstäckande satsningen på elevernas och personalens arbetsmiljö är att hjälpa skolornas huvudmän att skapa en bättre svensk skola, enlig Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg.

–- En god arbetsmiljö är en grundförutsättning för att lärare och elever ska kunna koncentrera sig på undervisningen och trivas i skolan.

Frågan är hur Arbetsmiljöverket ska mäkta med den gigantiska granskningen samtidigt som myndigheten tvingas klara sig med allt färre inspektörer.

– Tillsynen ingår i vår ordinarie verksamhet, säger Karin Bennbom, projektledare.

Men i verksamheten ingår också de rikstäckande inspektionerna av bland annat kvinnors arbetsmiljö samt bygg- och skogsarbetarnas. Är det någon bransch som får stryka på foten?

– Nej, vi har hela arbetsmarknaden som ansvarsområde. Men vi gör våra prioriteringar. Just nu är skolan ett av våra prioriterade områden.

Stress, överbelastning och otydliga krav har varit de vanligaste orsakerna till anmälda arbetssjukdomar inom grund och gymnasieskolan under de senaste fem åren.

I den senaste nationella arbetsmiljöundersökningen som görs av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Arbetsmiljöverket uppgav 60 procent av personalen i skolan att de hade svårt att koppla bort tankarna på jobbet under fritiden. För samtliga branscher var motsvarande andel 43 procent.

Fem procent av de kvinnliga lärarna och sju procent av de manliga uppgav att de blivit utsatta för slag, sparkar eller andra fysiska skador under 2010. Motsvarande siffra för elever var nio procent av flickorna och femton procent av pojkarna, visar Arbetsmiljöverkets rapport Hot och våld i skolan.

Dödshot förekommer också i skolan, enligt rapporten. Sju procent av kvinnliga och åtta procent av manliga lärare samt nio procent av eleverna tog emot ett sådant hot 2010.

Det låter förskräckligt många med tanke på att skolan är den största arbetsplatsen i landet.

Hur säker är statistiken?

– Det är resultatet av en enkätundersökning som ingår i vår skolrapport författad av forskare vid Stockholms universitet, säger Karin Bennbom.
Enligt elevorganisationerna är de största arbetsmiljöproblemen smutsiga och trasiga toaletter, samt lokaler som används till bristningsgränsen, vilket ofta leder till skadligt buller och dålig luft.