Frågan om ett norskt EU-medlemskap är i det närmaste död. Sju av tio vill inte gå med i unionen och högerpartiet Høyre uppger att de inte ska ta upp frågan under den kommande mandatperioden.

– Ett EU-medlemskap är inte aktuellt under nästa mandatperiod, säger högerpartiets Høyres Torbjørn Røe Isaksen till tidningen Klassekampen.

Den 9 september går Norge till val. Opinionsundersökningarna tyder på att Arbeiderpartiet förlorar och att Høyre vinner. Högerpartiet har tidigare velat se en norsk anslutning till EU men partiet uppger att det inte är aktuellt under den kommande mandatperioden.

I dag publicerar tidningen Klassekampen en opinionsundersökning som visar att endast två av tio norrmän vill att landet ska gå med i EU. Undersökningen säger också att sju av tio norrmän är emot ett EU-medlemskap. Även bland de som stödjer Høyre är EU-motståndet kompakt, där är sex av tio emot ett unionsmedlemskap.

Jenny Ann Hammerø på norska LO säger att facket för många år sedan tog ställning emot ett norskt medlemskap.

– De senaste kongresserna har dock inte just den frågan varit uppe men nu i maj så fattade vi på vår kongress beslutet att EES-avtalet är Norges anknytning till Europa, säger hon.

 

EES-avtalet

EES-avtalet är ett frihandelsavtal som gäller för EU-länderna och Norge, Island och Liechtenstein. Schweiz har ett enskilt avtal med EU. Avtalen ger företag i de deltagande länderna tillträde till EU:s inre marknad. EES-avtalet har avskaffat tullar och andra handelshinder för nästan alla slags varor mellan de deltagande länderna.

Källa: EU-upplysningen