mediehustidningar

Tidningar som bildar mediehus går inte tillräckligt långt, anser debattören.

 

Den svenska arbetarrörelsen lider av ett förödande massmedialt underläge. Det erkänner nu till och med den mest tongivande krönikören i landets största, liberala, morgontidning. På DN Kultur skriver Johan Croneman den 6 augusti ”Högervridningen i svenska medier är absurd och accepterad och noll ifrågasatt.” Han är också djupt kritisk allmänt mot villkoren för dagens journalistik. ”Ingen betalar för journalistik som tar mer än en dag eller två att producera,” påpekar han.

Nu finns det emellertid ett förslag om ett gemensamt mediehus för Arbetet och de enskilda LO-förbundens tidningar. Det kan vara ett första steg. Men i grunden är det tyvärr, än så länge, bara ett halvhjärtat försök att komma tillrätta med det föröd­an­de underläget. Effektivast är att omedel­bart slå samman samtliga LO-förbunds tidningar med Arbetet och med tankesmedjorna Arena och A-smedjan. Så kan ett helt nytt och unikt massmedium på papper med direkt spridning till 2 miljoner läsare och en totalt digital spridning skapas.

Det avgörande för ett sådant nytt medium är journalistikens kvalitet. Tankesmedjorna bidrar med bakgrund, faktakoll och fördjupande analyser. Antalet journalister totalt sett ska inte minska utan utökas, så att journalisterna har tid på sig att kolla och dubbelkolla alla fakta så att trovärdigheten blir 100 procent, samt tid på sig att formulera sig så intresseväckande, tydligt och enkelt att journalistiken når alla läsare.
Det nya mediet ska ha en urstark redaktion som samtidigt kan avsätta flera lag med flera journalister och fotografer i varje lag, som kan arbeta i veckor och månader med undersökande, avslöjande samhällskritiska journalistiska projekt i Sverige, men också över hela världen.

Dagens arbetsliv dikteras i hög grad av sådant som händer i länder som Kina, Brasilien, Sydafrika och Polen, men framförallt på en global nivå i en abstrakt och svårgenomskådlig cybervärld, där en ekonomisk elit sekundsnabbt flyttar kapital och därmed bestämmer de ekonomiska villkoren för löntagarna i de enskilda nationerna. För närvarande upprätthåller den ekonomiska eliten en permanent global ekonomisk kris, vars härjningar just nu är som tydligast i Sydeuropa, men som ständigt förflyttas mellan länder och kontinenter.

Det nya massmediet ska vara ekonomiskt oberoende och journalistiskt självständigt, det vill säga i huvudsak finansierat via den fackliga medlemsavgiften precis som i dag. Det ska säga nej till kommersiella annonser och därmed vara helt oberoende av kommersiella krafter.
Med en jämförelsevis liten prenumerantstock och lösnummerförsäljning kan det nya mediet dessutom avstå från ytlig och inställsam underhållning. Men genom sin effektiva journalistik, sin trovärdighet, sin stora pappersupplaga och sin totala digitala spridning, kan det nya mediet skapa ett oslagbart intresse och få ett enormt genomslag.

Det nya mediet ”Arbetet” kommer inte, som dagens splittrade och journalistiskt underbemannade fackförbundspress, att kunna tigas ihjäl av Ekot, Studio Ett, Rapport, Aktuellt, TV4Nyheterna, DN, SvD, Expressen, Aftonbladet, Göteborgs Posten, Sydsvenska Dagbladet och övriga dagstidningar. Alla måste alltid förhålla sig till ett sådant massmedium, hålla med, säga emot eller diskutera nyanserat. De stora morgontidningarnas och kvällspressens roll som rikslikare och värderingsdomptörer kommer att vara förbi. DN Debatt kommer att reduceras till nummer två.

Vårt lands allra främsta journalister, författare, politiker, debattörer, forskare och myndighetsföreträdare kommer att tvingas följa mediet noga, men också ställa sig i kö för att få medverka i ett medium med ett sådant kraftfullt genomslag. Med ett sådant massmedium förändras i grunden förutsättningarna för samhällsdebatten. Demokratin i vårt land kommer att fördjupas och få ett nytt och betydligt vitalare innehåll som i grunden förändrar såväl de borgerliga som de rödgrönas politiska attityder och prioriteringar.

Ta steget fullt ut nu! Gå samman och skapa ett helt nytt massmedium för en ny tid! Det här är en ödesfråga för demokratin! Mindre än så är den fackliga rörelsens mediefråga inte!

Bror Perjus
facklig redaktör i 28 år och
under flera år ordförande för ­Fackförbundspressens ­Samorganisation.