Organisationgrad

Klicka på diagrammet för att se det i större format.

Kommunal, Handels och Transport ökar. Elva LO-förbund minskar.

Slutresultatet blir ett nytt minusår för LO. Knappt 15 000 medlemmar försvann mellan halvårsskiftet 2012 och halvårsskiftet 2013.

LO har inte ökat sedan 1992. Det återstår att se om vändpunkten kommer nästa år. Då återställs avgifterna i a-kassan till ungefär samma nivåer som före 2007, året för det största medlemsraset i LO:s historia.

– Det kommer att underlätta rekryteringen, men det blir ingen massrusning tillbaka i stil med medlemsraset 2007 och 2008. Det är inte lika lätt att få tillbaka medlemmar som att förlora dem. Det krävs ett mödosamt arbete för att bygga upp en facklig organisation på många arbetsplatser igen, säger Anders Kjellberg, sociologiprofessor och arbetsmarknadsforskare i Lund.

De höjda a-kasseavgifterna blev en stjärnsmäll för LO i allmänhet och Hotell- och restaurangfackets medlemmar i synnerhet. Deras a-kasseavgift sexdubblades och fackavgiften blev dyrare när skattereduktionen försvann.

Nu vill både Hotell- och restaurangfacket och a-kassan se Reinfeldts löfte om 255 kronor i lägre avgift till a-kassan på pränt i höstbudgeten den 18 september. Om löftet infrias startar en kampanj för att berätta att det rentav kan bli möjligt att vara med både i a-kassan och facket. I dag väljer servitriser och hotellstädare antingen det ena eller det andra – annars blir det för dyrt.

Höjningen 2007 ledde till massflykt från fack och a-kassa. 2006 var 52 procent av de anställda på hotell och restauranger med i facket. 2012 var siffran 32 procent.

– Det går inte att utesluta att syftet var att försvaga facket och den vägen påverka lönebildningen, men det är inget som regeringen kan erkänna. Effekterna visade sig ganska omgående, men regeringen gjorde ingenting. Det talar för att man inte hade något emot det som hände, anser Anders Kjellberg.

När a-kassan chockhöjdes tappade LO 200 000 medlemmar på två år. Nu går det långsamma­re. LO:s minskning är tillbaka på samma nivåer som före 2007. Medlemsantalet går ner med någon procent om året.

Undantagen är Handels, Transport och Kommunal. Nu vill andra LO-förbund lära av dem.

– Självklart har vi en hel del att lära av de framgångsrika förbunden. Vårt förbund har inte gjort någon rejäl satsning på nya medlemmar under de senaste åren, men jag utgår från att vi gör det nästa år, berättar Conny Lantz, chef för Byggnads organisationsenhet.

LO:s industriförbund minskar mest. Huvudorsaken är att LO-jobben i industrin blir allt färre. Därutöver försvinner kanske ytterligare 3 000 IF Metallare om året därför att de rätt och slätt går ur facket eller därför att de unga inte självklart går med.

Ändå har industrin fortfarande hög organisationsgrad. 78 procent av arbetarna är med i facket, enligt Anders Kjellberg, 79 procent enligt IF Metalls siffror.

– Där vi har verkstadsklubbar är 87,5 procent med i facket. På mind­re arbetsplatser utan facklig närvaro är 63,5 procent med i facket. Det är en dramatisk skillnad. Där vi finns på plats är folk också med i facket, säger Hannu Hakala på IF Metalls revisions- och avgiftsenhet.

Saco ökade med drygt 10 000 till 636 000 medlemmar på ett år mellan halvårsskiftet 2012 och 2013.

Akademikerjobben blir fler. LO-jobben blir färre. Dessutom har medlemskap i facket och a-kassan blivit en ekonomisk fråga. En civilingenjör har råd med 90 kronor till a-kassan. En hotellstäderska har svårt att få ihop 390 kronor.

I industrin gick tjänstemännen om arbetarna i fjol. 79 procent är med i facket mot 78 procent bland arbetarna.

– Industriarbetarna drabbades mycket hårdare av arbetslöshet under krisåren 2008 och 2009. Deras a-kasseavgifter höjdes mer än tjänstemännens. Det är en förklaring till minskad anslutning till facket. Organisationsgraden har inte minskat dramatiskt, men den står i kontrast till uppgången bland tjänstemännen, konstaterar Anders Kjellberg.

Fakta

Medlemslyft och medlemsras