Föräldrarna ska inte få bestämma själva, utbrister Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg tvärsäkert i en artikel om föräldraförsäkringen i Dagens Arbete.

Försäkringen bör göras individuell och lika många dagar bör gå till pappan som till mamman, skriver han.

Ställningstagandet är tydligt, modigt – och helt riktigt.

Naturligtvis inrättar vi alla våra egna liv som det bäst passar oss, och det finns nog inte två familjer som gör samma val.

Men Jan-Henrik Sandberg baserar sitt ställningstagande på två specifika faktorer – löneutveckling och kön.

Redan för tio år sedan konstaterade Statistiska Centralbyrån ett klart samband mellan föräldraförsäkringens uppdelning och löneutveckling.

Då hade redan kvinnomaktutredningen konstaterat att män vann i ekonomisk utveckling när de fick barn medan kvinnor förlorade.

Men i det system som vi alla solidariskt betalar till, män som kvinnor, ska det inte finnas någon faktor som redan från start bygger in en ojämlikhet när det gäller kön och löneutveckling.

LO driver på för en tredelad föräldraförsäkring med en tredjedel till respektive förälder och en tredjedel i en gemensam pott.

Det är bra som ett första steg. I väntan på en helt individuellt baserad föräldraförsäkring.

Martin Klepke