Att kräva sjukintyg från en förälder som vabbar är inte okej, enligt Arbetsdomstolen. En advokatbyrå tvingas nu betala 30 000 kronor i skadestånd till sin tidigare receptionist.

Den 7 april 2011 meddelade receptionisten på Grünberger advokater att hennes som blivit sjuk och att hon därför skulle vårda sjukt barn (vabba) dagen efter. Arbetsgivaren krävde då att hon skulle lämna ett sjukintyg för sonen för den aktuella dagen, vilket kvinnan vägrade.

Några veckor senare fick receptionisten en skriftlig varning för ogiltig frånvaro under vabbdagen och för fyra sena ankomster vid tidigare tillfällen. I varningen angavs att hon riskerade uppsägning eller avsked om beteendet upprepades.

Kvinnan tog fallet till domstol. Hon ansåg att hon inte varit olovligt frånvarande då hon vårdat sin sjuka son och att arbetsgivaren brutit mot missgynnandeförbudet i föräldralagen när de krävt att hon skulle lämna sjukintyg för sonen och sedan varnat henne.

Advokatbyrån hävdade dock att varken kravet på sjukintyg eller själva varningen kan ses som ett missgynnande, och kvinnan behandlats på precis samma sätt som andra som misstänks för olovlig frånvaro.

Stockholms tingsrätt gav kvinnan rätt i höstas, men advokatbyrån överklagade domen till Arbetsdomstolen. Även Arbetsdomstolen slår fast att advokatbyrån brutit mot föräldraledighetslagen och missgynnat receptionisten.

Kravet på att uppvisa läkarintyg för sjukt barn är inte okej enligt lagen, konstaterar domstolen. Att företaget behandlat henne på samma sätt som andra med misstänkt olovlig frånvaro spelar inte heller någon roll eftersom kvinnan inte varit olovligt frånvarande utan haft rätt till föräldraledighet.

Tingsrätten ansåg att kvinnan skulle få de 50 000 kronor hon begärde i skadestånd, men Arbetsdomstolen ansåg att beloppet var för högt och sänker skadeståndet till 30 000 kronor.