Socialdemokraterna i Stockholms landsting införa ett övertidstak för barnmorskor.

Ny forskning visar att så mycket som var tredje barnmorska riskerar att bränna ut sig. Det är en ohållbar situation, anser Socialdemokraterna. Partiet vill införa ett övertidstak som innebär att sjukvårdspersonal inte ska behöva jobba mer än två helger per femveckorsperiod.

Med ett övertidstak skulle personalen på länets förlossningskliniker få bättre förutsättningar till återhämtning och vila, anser Socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Helene Hellmark Knutsson.

Många tar extrapass och jobbar hårt för att lösa den svåra situationen. Men egentligen är det arbetsgivarens och ytterst politikernas ansvar att hitta en lösning, tycker hon.

– Detta är i allra högsta grad en strategisk fråga som handlar om hur vi ska klara kompetensförsörjningen nu och i framtiden, säger Helene Hellmark Knutsson till Svenska Dagbladet.