Alla har fått det bättre och Sverige är ett gott land att leva i. Nej, klyftorna har ökat och regeringen vägrar se samhällsproblemen. Åsikterna gick en aning isär när riksdagen i dag debatterade ojämlikheten.

Debatten var begärd av Vänsterpartiet och föranledd av en OECD-rapport som kom i våras och som visade att de svenska inkomstskillnaderna ökat snabbast inom OECD sedan 1995.

– Ökningen av den relativa fattigdomen har varit åtta gånger större än förra mandatperioden. Den procent av svenskarna som tjänar mest har fått fem gånger mer i skattesänkningar än den genomsnittlige svensken, sade Ulla Andersson (V).

Socialdemokraternas Ylva Johansson framhöll att klyftorna fortsätter att öka i Sverige och att det framför allt beror på den misslyckade jobbpolitiken.

– Den är ett komplett fiasko. Arbetslösheten har ökat, sysselsättningsgraden minskat och ungdomsarbetslösheten ökat. De långtidsarbetslösa har ökat från 24 000 till 70 000, sa hon när hon jämförde med 2006.

– Regeringen slänger igen dörren rakt i ansiktet på en hel generation ungdomar, sa hon.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) framhöll att alla har fått det bättre i Sverige.

– 19 av 33 OECD-länder hade en negativ ekonomisk utveckling mellan 2007 och 2010. De blev fattigare. Samtidigt växte Sveriges ekonomi med tre procent per år. I en del länder har alla fått det så mycket sämre, att statistikens jämlikhet paradoxalt har ökat. I Sverige har alla fått det bättre men inte i samma takt, sa Kristersson.

Folkpartiets Carl B Hamilton hävdade att oppositionen har fel när den hävdar att klyftorna ökar i Sverige. Han angrep särskilt begreppet ”relativ fattigdom”.

– Det mäter inte fattigdom eller sociala problem. Det är ett mått som visar att den relativa fattigdomen minskade i Grekland 2007 och 2009. Innebar det att Grekland fick det bättre under dessa år? frågade han.

 

Fakta: Inkomstskillnader

OECD:s rapport om inkomstskillnader placerar Sverige på 14:e plats bland OECD-länder. 1995 var vi på första plats med minst skillnader.

Andelen relativt fattiga har ökat kraftigt.

Relativt fattiga mäts som personer med mindre än 50 procent av medianinkomsten i ett land. Den relativa fattigdomen kan alltså minska om medianinkomsten i ett land sjunker.

Ökningen av inkomstskillnaderna var störst mellan 1995 och 2006.

Mellan 2006 och 2011 varken minskade eller ökade skillnaderna nämnvärt.

För dem med lägst inkomst sjönk dock inkomsterna 2008 till 2011 jämfört med 2006.

Källa: OECD och Finanspolitiska rådet (TT)