Hur väljer barn i grundskolan sina vänner och hur uppstår vänskap över etniska gränser? Forskaren Ylva Svensson vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete i Örebro har fått två miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att ta reda på saken.

– En av vår tids stora utmaningar är att få invandrarbarn att känna tillhörighet och bli en del av sitt nya land. Det arbetet måste börja i grundskolan, säger hon.

I sin forskning kommer Ylva Svensson att använda två stora datainsamlingar. Den ena har följt ungdomar i Los Angeles i USA och den andra ungdomar i Örebro i Sverige.

– Den globala in- och utvandringen ställer stora krav på anpassningar för både dem som flyttar och dem som bor i de mottagande länderna. I vissa fall verkar denna anpassning ske smärtfritt, i andra fall inte alls eller med många svårigheter.

Frågan är vad det är som avgör. För att kunna svara på den frågan krävs mer kunskap om de processer som ligger bakom positiva relationer över etniska gränser, anser Ylva Svensson. Därför ska hon undersöka hur attityder och vänskap mellan ungdomar med olika etniska bakgrunder utvecklas i etniskt blandade skolor.

– Bland annat med hjälp av nätverksanalyser ska jag undersöka om unga väljer sina vänner utifrån att de har samma attityd till andra etniska grupper, och hur vänner påverkar varandras attityd.

Först när vi kan förstå hur positiva relationer mellan unga med olika etniska bakgrunder skapas men också vad som hindrar sådana relationer kan vi skapa rätt förutsättningar i skolan, menar Ylva Svensson.

– Aktiv samhällsmedborgare blir man bara om man kan känna sig som en del av sitt nya samhälle. I det arbetet spelar skolan en oerhört viktig roll.