Det går bättre än väntat på arbetsmarknaden. Nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att sysselsättningen ökade i juli. 4,9 miljoner människor hade jobb i juli – 66 000 fler än i juli förra året.

SCB drar slutsatsen att detta ”tyder sammantaget på ett något förbättrat arbetsmarknadsläge”. Samtidigt säger SCB att det krävs ytterligare en mätning för att avgöra om det rör sig om en bestående förbättring.

Orsaken är att mätningen bygger på intervjuer att bortfallet är större än vanligt mitt i sommaren.

382 000 människor var arbetslösa i juli. Det är 5 000 färre än i juli förra året. Minskningen är så liten att den är statistiskt säkerställd. Räknat i procent är minskningen större. På ett år minskade arbetslösheten från 7,4 till 7,2 procent.

Det beror att arbetslösheten i procent visar antalet arbetslösa i förhållande till arbetskraften, det vill säga antalet människor som har eller söker jobb. Och arbetskraften ökade med 60 000 människor mellan juli i år och juli förra året. Det betyder helt enkelt att fler människor finner det mödan värt att söka jobb.

4,4 miljoner människor var anställda i juli. Var femte anställd hade ett tillfälligt jobb. På ett år har antalet tillfälligt anställda ökat med 50 000.

Fler jobbar efter 65-årsdagen. 160 000 människor mellan 65 och 74 år hade ett jobb i juli.

314 000 var undersysselsatta i juli. Det är 30 000 fler än i juli förra året. Hela ökningen beror på att antalet undersysselsatta ökade kraftigt. I den här gruppen ingår timanställda och deltidsanställda som inte får jobba så mycket som de önskar.