Elektrikerförbundet befarar att regeringen kommer att försämra elsäkerheten genom den utredning som tillsatts idag.

–      Det handlar inte alls om att öka elsäkerheten för konsumenterna. Regeringen vill skapa en situation där det är svårare att veta vem som är ansvarig för en elinstallation och det ökar olycksrisken, säger Tina Nordling, ombudsman på Elektrikerförbundets Region Mitt och ledamot i statliga Elsäkerhetsrådet.

Regeringen tillsätter idag en utredning som i ett pressmeddelande sägs syfta till ett modernt regelverk som ställer formella kompetenskrav på alla som utför elektriska installationer. Utredningen ska också svara på vad en elektrisk installation är och om det behövs sanktioner mot dem som inte följer reglerna.

Men enligt Tina Nordling är det en försämring gentemot dagens system.

I dag finns det en behörig elinstallatör vid varje elinstallation som är ansvarig för att installationen görs riktigt och säkert. Den behöriga installatören har högre utbildning och minst fyra års erfarenhet.

Enligt Tina Nordling vill regeringen att alla nu ska bli behöriga installatörer. Problemet blir att man inte kommer att veta vem som är ansvarig vid ett större jobb där många elektriker deltar.

Ansvaret blir otydligare och därmed blir också säkerheten sämre, enligt henne.

Facket ser ytterligare ett problem och det är att alla inte kommer att klara kraven för att bli behöriga installatörer och då skapas ett A- och ett B-lag av elektriker.

Tina Norling pekar på att en försämring redan är på gång genom att föreskrifterna från Elsäkerhetsverket är på väg att ändras.

Efter årsskiftet behöver en behörig installatör inte vara anställd, vilket innebär att företagen inte har kontroll på de anställdas elkunnighet. Hon och facket tror att det leder till att behöriga installatörer säljer sin kompetens till många och att det därmed öppnar dörren för bemanningsföretag som gör att risken ökar för att outbildade installatörer arbetar med elinstallationer.

Risken är då att de behöriga installatörerna inte hinner se till att alla installationer blir bra gjorda, säger Tina Nordling.