Det var inte diskriminering att ge en ung manlig socionom högre lön än sin äldre kvinnliga kollega med samma arbetsuppgifter, konstaterar Arbetsdomstolen. Fackförbundet Vision förlorade därmed det första lönediskrimineringsfallet som avgjorts i domstolen sedan 2001.

Socionomen Monica Nordén Jonsson hade arbetat i 20 år på Birkahemmet i Göteborg när en 30 år yngre manlig kollega anställdes år 2010. De hade samma utbildning, arbetsuppgifter och titel, men mannen fick 2 450 kronor mer i lön trots att han hade kortare erfarenhet.

Monica Nordén Jonsson och hennes fackförbund Vision stämde arbetsgivaren för lönediskriminering. Men arbetsgivaren gjorde inget fel, enligt Arbetsdomstolen som meddelade sin dom i dag.

– Det är skrämmande. Det borde ha varit ett klart fall, men det här befäster bilden att Arbetsdomstolen går arbetsgivarens vägar, säger Monica Nordén Jonsson.

Domstolen konstaterar att de båda socionomerna förvisso haft lika arbete, men att det ändå inte handlar diskriminering. Enligt arbetsgivaren fick mannen högre lön vid anställningen för att han hade värdefull kompetens i en ny arbetsmetod som används vid utredningarna på Birkahemmet. Domstolen anser att det är ett sakligt skäl för löneskillnaden.

Det håller dock inte Monica Nordén Jonsson med om. Hon och de övriga anställda på Birkahemmet hade fått två dagar grundutbildning i arbetsmetoden. Mannen hade gått ytterligare tre dagar påbyggnadsutbildning.

– Om någon av oss andra haft specialkompetens har det alltid utnyttjats utan att det gett högre lön, och om hans kompetens varit så värdefull borde de ha utnyttjat den mer, säger hon.

Hon tycker inte att mannens lön på 26 000 kronor var för hög när han anställdes. Problemet är att de kvinnor som jobbat länge på arbetsplatsen tjänar för lite. Själv tjänade hon då 23 350 kronor.

– Vår kompetens och utbildning värdesätts inte. Jag hade hoppats att det här skulle kunna bli ett steg i kampen för jämställdhet, nu blev det tyvärr inte så, och det känns jättetråkigt, säger hon.

Även förbundsjuristen Åsa Tillberg på Vision är besviken på domen.

– Efter det här kommer det inte drivas särskilt många diskrimineringsfall framöver, konstaterar hon.

Det här var den första domen om lönediskriminering som Arbetsdomstolen meddelat sedan 2001. Då konstaterade domstolen att det inte var diskriminering att barnmorskor tjänade mindre än medicintekniker även om de hade lika kvalificerade arbeten.

– Redan då sa man det var omöjligt att driva diskrimineringsärenden, men i det här fallet handlar det ju inte bara om likvärdigt arbete utan om precis samma arbete, så vi hoppades ändå på att få rätt, säger hon.

Enligt henne bygger domstolens resonemang på två delar. Den första är att marknadskrafterna sätter lönen. Om företaget inte betalt mer än vad de kvinnliga kollegorna tjänade hade mannen inte kunnat anställas.

Den andra delen är att det sedan är kompetensen som avgör. Domstolen slår fast att eftersom företaget använt lönekriterierna i kollektivavtalet vid de efterföljande lönerevisionerna så är det inte heller diskriminering att mannen fortsätter att tjäna mer.

– Vi förlorar på att vi inte kan bevisa att det inte rör sig om en kompetensfråga. När de säger att mannen är bättre är det ett argument vi strängt taget inte kan bemöta, säger Åsa Tillberg.

Att Monica Nordén Jonsson inte skulle ha varit bra på sitt jobb är dock inget som kommit fram under de lokala och centrala förhandlingar som först innan fallet gick till domstol, enligt Åsa Tillberg.

– Det är avigsidan med de individuella och differentierade lönerna som härskar i alla fall på tjänstemannasidan. Det blir väldigt svårt att bevisa samband med diskrimineringsgrunder om arbetsgivaren hävdar att det handlar om kompetens, säger hon.