Jobben fortsätter att minska i Stockholm. Särskilt byggsektorn har tagit stryk, enligt Stockholms Handelskammares senaste barometer.

Näringslivet i Stockholm växte dock försiktigt under andra kvartalet och konjunkturen förbättrades i snabbare takt än kvartalet innan men byggkonjunkturen befinner sig på fortsatt låg nivå.

Efter en ganska stabil arbetsmarknad under 2011 och 2012 har sysselsättningen minskat tydligt i Stockholm sedan slutet på förra året. Jobben väntas dock öka något under tredje kvartalet men då särskilt inom uppdragsverksamhet och i tillverkningsindustrin medan sysselsättningen fortsätter att minska kraftigt inom byggsektorn.

Det är en varningssignal och regeringen borde nu föreslå kraftfulla infrastrukturinvesteringar i regionen, anser Handelskammaren och föreslår att man börjar planera för Österleden.

Läget är också bekymmersamt eftersom regionen växer kraftigt ”med två fullsatta SL-bussar varje dag” och är i stort behov av nya bostäder, skriver Johan Treschow, ekonomisk analytiker på Handelskammaren.

Näringslivet i Stockholm återhämtade sig relativt fort efter den finansiella krisen, men därefter inleddes en tvåårig avmattning i ekonomin. Efter två kvartal i följd med stigande konjunktur tycks den tidigare negativa trenden bruten i år.