Ambulanspersonalen på akuten vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg är så pressade att de inte hinner äta på jobbet. Nu hotar Arbetsmiljöverket med vite om inte arbetsgivaren löser problemet inom ett par veckor.

Orsaken till den pressade arbetssituationen är personalbrist och ställda ambulanser. Det har lett till att arbetsbördan ökat till oacceptabla nivåer, förklarar Vårdförbundets skyddsombud Peter Rainé som anmält bristerna till Arbetsmiljöverket.

Nu hotar myndigheten med vite om inte personalen får tillräckligt långa måltidsuppehåll, samt ”ställtider” för att hinna plocka i ordning ambulanserna mellan uppdragen.

Eftersom det saknas kollektivavtal på arbetsplatsen gäller arbetstidslagens regler om måltidsuppehåll fullt ut. Det innebär att personalen måste ha minst en ordentlig rast efter fem timmars arbete för att kunna äta.

– I somras erbjöd vi arbetsgivaren kollektivavtal med måltidsuppehåll i utbyte mot förkortad veckoarbetstid, men arbetsgivaren tackade nej vid sittande bord, säger Peter Rainé.

Under ett helt dygn i mitten av juli fanns bara en ambulans i drift i de centrala delarna av Göteborg, mot normalt fyra ambulanser, berättar han.

– Det innebar att ingen anställd i hela Göteborg hade möjlighet att äta inom rimlig tid eller ta någon paus mellan uppdragen under det dygnet.
Peter Rainé har som skyddsombud ställt krav på en rad akuta åtgärder, och sjukhusledningen har presenterat en del lösningar som kan innebära ökad bemanning, men först i höst.

– Vi behöver åtgärderna nu, akut.

Det är inte bara personalen som drabbas, påpekar Peter Rainé. Under sommaren har det inträffat ett flertal gånger att de anställda fått larm från SOS innan de hunnit överlämna patienter till vårdavdelningarna.

– Detta innebär en enorm stress för oss och är direkt samhällsfarligt eftersom det äventyrar patientsäkerheten.

Arbetet har sökt men inte lyckats nå verksamhetschefen Anna-Karin Juwél-Egelad för kommentar. I sitt svar på skyddsombudets anmälan medger hon dock att ”i situationer med hög belastning i kombination med för få tillgängliga resurser kan problem uppstå att få ut måltidsuppehåll i rimlig tid”. Hon konstaterar vidare att en översyn av bemanningen pågår.

Bland annat har befintlig personal erbjudits en extra ersättning på 5 000 kronor i veckan om de förlägger sin semester till efter sommaren. Också vid övertid får ambulanspersonalen en extra ersättning om 100 kronor i timmen.