Övertidsarbetet för sjuksköterskor och undersköterskor i storstadsregionerna har ökat med nästan 50 procent de senaste åren, enligt SVT. Nu varnar Vårdförbundet för att den kraftiga ökningen av övertid kan påverka patientsäkerheten.

I Stockholm, Skåne och Västra Götaland har övertiden ökat med 47 procent under årets första halvår jämfört med samma period 2009, vilket motsvarar 1 000 heltidstjänster.

Sineva Ribeiro, förbundsordförande i Vårdförbundet, ser allvarligt på att övertiden ökat så pass mycket på sjukhusen i storstadsregionerna.

– Många jobbar två pass i rad för att det fattas personal. Själv skulle jag inte välja att bli opererad av en kirurg med ett operationsteam där en sjuksköterska jobbat dubbla pass. Risken för patientskador ökar ju mer utarbetad personalen är, säger hon till TT.

Enligt Ribeiro är den nuvarande arbetsmiljön en viktig faktor till att många nyutbildade sjuksköterskor väljer att inte söka jobb på de stora regionsjukhusen. En annan är lönefrågan.

– Det har haft krav på 25 000 kronor i månaden, och de har inte fått det på storsjukhusen.

Maria Englund, personaldirektör på Stockholms läns landsting, säger att viss övertid alltid kommer alltid att finnas inom vården.

– Vi har en unik kompetens bland många av våra sjuksköterskor och vi har behovet av att man arbetar extra ibland. Men det får förstås inte bli för mycket för de enskilda medarbetarna, säger hon.

Enligt Englund behövs det fler utbildningsplatser i storstadsregionerna.

– Vi behöver utbilda fler sjuksköterskor i Stockholm för att täcka det behovet av sjuksköterskor vi behöver i vården.