Trots att allt vi gör på nätet registreras mer än någonsin finns en stor acceptans hos svenska folket för både myndigheter och företag som övervakar oss via nätet, enligt en ny studie.

Det finns flera förklaringar till detta enligt studien, som finansierats av Riksbankens jubileumsfond. En är att många inte orkar bry sig – övervakningen är så stor och okontrollerbar att det blir övermäktigt. Andra ser problem med den ökade övervakningen, men tycker att fördelarna överväger.

Men graden av förtroende varierar mellan olika samhällsgrupper, påpekar André Jansson, professor i media och kommunikation vid Karlstad universitet, som lett forskningsprojektet Trygga rum: medier, konsumtion och social övervakning.

Högerorienterade, yngre och män är mindre skeptiska jämfört med vänsterorienterade, äldre och kvinnor. Skillnaderna hänger ofta samman med synen på ny teknik.

– Många som har förtroende för myndigheter och företag verkar dock vara osäkra på om andra privatpersoner kan hantera övervakningen och det är därför som sociala medier uppfattas som ett potentiellt problem.

En jämförelse med andra internationella studier visar att det finns ett mönster som går igen. Till exempel att man ”inte har något att dölja” och därför inte ser några problem med övervakningen eller att det är för stort för att bry sig. Men också att man får så många bra tjänster tack vare registreringen.

Kan ni se några skillnader mellan arbetare och tjänstemän?

– Nej, men däremot har personer med högre utbildning mer förtroende och mer uttalade åsikter om övervakning. Här finns också större polarisering mellan höger- och vänsterorienterade. Lågutbildade har en jämnare attityd.

Svenskarna har alltså inte påverkats av senaste avslöjanden om USA:s globala övervakning via mobiltelefoner?

– Det vet vi ingenting om eftersom vår enkätstudie gjordes 2010. Men det vore väldigt intressant att reda på det.

Vad tror du?

– Avslöjandena bekräftar farhågorna med ett scenario där informationen hamnar i ”orätta händer”, ett scenario som liknar science fiction.