– För oss är sifferlösa avtal uteslutna, säger Åsa Erba-Stenhammar som förhandlar för statligt anställda tjänstemän. Staten däremot vill ha ett avtal som löper tills vidare för sina anställda – och avtalet ska vara utan centralt bestämda lönepåslag.

I nästa vecka börjar statliga Arbetsgivarverket förhandla med facken om nya avtal.

– Vi har redan ett sifferlöst tillsvidareavtal med Saco. Avtalet är fritt från centrala garantier. Vi vill ha en lokal lönebildning för att kunna premiera dem som ger bra bidrag till verksamheten, säger Inger Mattsson Kasserud, biträdande förhandlingschef på Arbetsgivarverket.

Statens fackliga motparter är Seko, Saco-S samt Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR), där åtta TCO-förbund samarbetar. Sammanlagt berörs nästan 200 000 statligt anställda av förhandlingarna. Allt från Sekomedlemmar i kriminalvården till poliser, officerare och tjänstemän organiserade i ST.

Förutom sifferlösa tillsvidareavtal vill arbetsgivarna förhandla om trygghetsavtalet och pensionsavtalet, där syftet är ett pensionsavtal som ”ska stimulera till ett längre arbetsliv”.

– För oss är sifferlösa tillsvidareavtal uteslutna. Vi står så långt ifrån varandra som man kan göra, säger Åsa Erba-Stenhammar, som är förhandlingsledare för de statligt anställda i OFR.

– Vi vill ha möjligheten att förhandla utan fredsplikt och vi behöver sådana muskler för att nå samma löneökningar som i den konkurrensutsatta sektorn, säger hon.

Målet för OFR är löneökningar på 6,8 procent i ett treårigt avtal, samma som andra branscher redan fått. Tjänstemännen vill även ha nya regler för visstidsanställningar, garanterad löneutveckling för alla och bättre restidsavtal.

Seko avtalssekreterare Valle Karlsson tror att fackens möjligheter att sätta stopp för arbetsgivarnas krav på sifferlösa tillsvidareavtal är goda. För Seko är det LO-samordningens plattform som gäller.

– Dessutom är trygghetsfrågorna viktiga för oss. Det gäller både i omställning och i anställning och även möjligheterna att ha heltidsarbete, säger Sekos avtalssekreterare.

I dag har OFR-facken och Seko löneavtal med en stupstock. Det vill säga att om de lokala parterna inte kommer överens gäller en lönehöjning som motsvarar industrins påslag.

Akademikerna i Saco-S deltar i förhandlingarna som börjar nästa vecka, men för deras del handlar det inte om lön och avtalslängd utan bara om allmänna villkor. Saco-S förhandlar under fredsplikt. För att kunna gå i konflikt måste facket säga upp avtalet och det går bara att göra till den 1 oktober varje år och uppsägningstiden är sex månader.

 

 

FAKTA: Statens motparter

Saco-S har runt 80 000 medlemmar. OFR:s statliga del omfattar 100 000 tjänstemän och Seko har kring 15 000 statligt anställda medlemmar.

I Saco-S ingår Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, Jusek, Kyrkans akademikerförbund, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, Lärarnas riksförbund, Naturvetarna, Reservofficerarna, Saco-förbundet trafik och järnväg, Sveriges Arkitekter, Sveriges farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer, Sveriges läkarförbund, Sveriges psykologförbund, Sveriges skolledarförbund, Sveriges universitetslärarförbund, Sveriges veterinärförbund och Tjänstetandläkarna.

Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR ) samlar 14 fack både i Saco och TCO. I den statliga delen finns åtta fackförbund: Polisförbundet, Fackförbundet ST, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna, Lärarförbundet, Tull-kust och Vårdförbundet.

Sekos statligt anställda medlemmar arbetar bland annat inom kriminalvården, på Försäkringskassan, på Statens institutionsstyrelse och som civilanställda i försvaret och hos polisen.