De chaufförer som kör godstransporter utomlands har fått ett nytt kollektivavtal, som löper över 37 månader.

Avtalet innebär att lönerna höjs med 2,6 procent från den 1 mars i år. Därefter stiger de med 2,27 procent den 1 april 2014 och med 2,46 procent den 1 april 2015.

– Svårast var att få igenom kravet att lönerna skulle höjas retroaktivt från och med mars i år, säger Ulf Persson, ombudsman vid Transport. Biltrafikens Arbetsgivareförbund ville att vi skulle bjuda på ett antal månader.

Hur mycket en utlandschaufför tjänar ”normalt” är svårt att ange. Inkomsten består av flera delar, bland annat en ersättning som tickar på från det att resan startar, en ersättning för ställtid, och traktamente. Förtjänsten beror helt på hur länge chauffören är ute och kör.

Transports utlandsavtal gäller bara chaufförer som kör gods utanför Norden – en krympande skara, eftersom svenska åkerier möter mycket hård konkurrens. Ulf Persson bedömer att förbundet har 60 – 100 medlemmar som berörs av avtalet.

Transports avtalsrörelse släpar efter industrins. Under hösten ska förbundet förhandla om nya avtal för bland andra taxichaufförer, tidningsbud, busschaufförer och stuveriarbetare.