Foto: Janerik Henriksson

Foto: Janerik Henriksson

LO:s tidigare avtalssekreterare, Per Bardh, gör comeback i avtalssammanhang. Som ny avtalssekreterare och chef för förhandlingsenheten inom Handels blir han på nytt en central aktör i avtalssammanhang.

Det var för ett drygt år sedan, vid LO-kongressen i maj 2012, som Per Bardh hamnade utanför ledningen. Han ersattes av Torbjörn Johansson som avtalssekreterare och fick nya arbetsuppgifter inom centralorganisationen.

Det senaste året har han därför jobbat med att utforma etiska riktlinjer för LO:s kapitalplaceringar. Vägen tillbaka till en operativ roll i avtalssammanhang har förefallit stängd.

Med Handels erbjudande om att ta över chefskapet efter John Hataaja, Handels tidigare avtalssekreterare, som sagt upp sig förändrade allt. Den 1 september kliver därför Per Bardh in i hetluften igen. Den här gången i en direkt operativ roll i ett av LO:s fem stora förbund.

Glädjen över det nya jobbet går heller inte att ta miste på. En sprudlande glad Per Bardh kommenterar sitt nya uppdrag på det här sättet:

– Det känns jätteroligt, utmanande och spännande att få bli en del av det förbund som för närvarande har den starkaste medlemsutvecklingen inom LO och som lyckats väl i flera avtalsrörelser i rad, inte minst med satsningarna på kvinnor.

För framtiden är han emellertid noga med att betona vikten av sammanhållning bland LO:s förbund. Insikten och vetskapen om att söndringen hotar alla är både djup och i färskt minne. Det är bara några år sedan förbunden drog åt olika håll.

– Vi måste alltid hålla ihop inom familjen om vi ska lyckas, säger han.