Regeringen tänker införa en ny industriutbildning i gymnasiet. Båda fack och arbetsgivare är positiva till förslaget.

– Kompetensförsörjning är en strategiskt viktig fråga för svensk industri. Med den här förslaget och med ökad kunskap bland ungdomar stärks svensk industri, säger Anders Ferbe, IF Metalls ordförande.

– För framtidens kompetensförsörjning behövs även kompetensutveckling för dem som redan har arbete i industrin. Det är viktigt att länka ihop en positiv framtidssyn med vad industrin behöver. Syftet är att behålla jobben och kanske få flera anställda i industrin.

Regeringens förslag är att dagens två industriinriktade gymnasieprogram – det högskoleförberedande teknikprogrammet och det yrkesinriktade industritekniska programmet – ersätts av ett nytt industriprogram. Teknikföretagens vd Åke Svensson tycker det är bra att valet mellan en mer yrkesinriktad och en akademiska utbildning skjuts upp och görs först under gymnasietiden. Han säger att det är svårt för unga att veta vad de ska bli ”när de blir stora”.

Det kommer bli svårare att komma in på den nya gymnasielinjen än på det industritekniska programmet. IF Metalls Anders Ferbe ser inget problem med det.

– Kraven på framtidens industriarbetare blir högre. En industrination behöver välutbildad arbetskraft. De som misslyckas i grundskolan får man hantera på något annat vis, säger IF Metalls ordförande.

Regeringens förslag presenterades tidigare i dag på en presskonferens där utbildningsminister Jan Björklund, IF Metalls Anders Ferbe och Teknikföretagens Åke Svensson deltog.

Utbildningsministern förklarar att det är för få som söker sig till industrin samtidigt som det kommer att behövas allt mer avancerade utbildningar för att arbeta inom industrin.

– Sveriges attityd till industrin har varit förödande de senaste årtiondena. Attityden säger att vi var en industrination på 1900-talet, men nu är vi något annat. Men vi är fortfarande en tung industrination och det ska vi förbli i framtiden. Det är därför regeringen går in för det här med hull och hår, säger Jan Björklund.

Nu ska det nya gymnasieprogrammet utredas och i det arbetet ska IF Metall och Teknikföretagen delta. Tanken är att riksdagen ska fatta beslut om det nya industriprogrammet nästa år och att det ska införas hösten 2015.

Utbildningsminister Jan Björklund förklarar att de som kommit in på de två linjerna ska få gå sina utbildningar. Och han förväntar sig att antalet sökande till de två linjerna minskar rejält nu när något nytt är på gång.

Jan Björklund säger också att teknikcollege och industrigymnasierna varit en inspirationskälla för skapandet av den ny gymnasieutbildningen.

Det finns 140 certifierade teknikcollege i dag och 10–15 industrigymnasier. Teknikcollege har funnits sedan 2006 och det är fack och arbetsgivare som arbetat för dem. Bakom dem står som regel kommuner, lokala fack och arbetsgivarorganisationer. Industrigymnasierna är en äldre företeelse där stora industrier startat gymnasieskolor kopplade till sina arbetsplatser. Både teknikcollege och industrigymnasier kommer att finnas kvar parallellt med det nya industriprogrammet för gymnasiet.