Achille Mbebe, en av de skarpaste tänkarna i världen just nu, skriver i augustinumret av Le Monde Diplomatique en minnesartikel över Nelson Mandela, fast han är kvar bland oss än.

Det är en storslagen filosofisk läsning av Mandelas insats och dess plats i ett Sydafrika som gått till förtryckarsamhälle till konsumtionssamhälle, från en typ av ojämlikhet till en annan.

Mbebes poäng är att Mandela under de ensamma fängelseåren kom fram till en etik byggd på erkännandet av den andres olikhet. Försoning blir medlet och målet alla människors likställdhet bara därför att de är människor. Att en värld där alla får leva på lika villkor vore möjlig.

En annan mer praktisk artikel av Mbebe står att läsa på svenska i näst senaste Glänta (1/13). Det handlar om vad man ska ha de kvarvarande koloniala monumenten till.