Akuten i Västerås har anställt fler medicinska sekreterare. Detta efter att facket presenterat statistik över oskrivna journalanteckningar.

I november granskade Vision vid landstinget i Västmanland väntetiderna för journaldokumentationen inom vården. På många kliniker hopade sig diktaten, det vill säga inlästa men oinskrivna diktamen. På akuten i Västerås väntade över 3 000 diktat på att föras in i patienternas journaler.

Facket skickade sin statistik till landstingets ledning och påpekade problemen både när det gäller patientsäkerhet och arbetsmiljö. Tidningen Vision berättar att brevet har lett till att akutmottagningen har anställt tre nya medicinska sekreterare.

– Jag kan tycka att det har tagit lite lång tid, men samtidigt är det förstås jättebra för arbetsmiljön och patientsäkerheten, säger Visions avdelningsordförande Iréne Grahn till Tidningen Vision.