Högre lägstalöner, bättre ob-ersättning och fler föräldradagar är några av nyheterna i Kommunals nya avtal för cirka 2 000 medlemmar på bland annat personalrestauranger och vandrarhem.

Det nya avtalet som Kommunal tecknat med Visita gäller i tre år och löper från den 1 juli i år till den 31 augusti 2016. Avtalet ger en lönehöjning med 1 700 kronor på tre år. Ob-ersättningarna höjs med 6,8 procent.

Även lägstalönerna för kvalificerade arbetare höjs med 1 700 kronor under avtalsperioden och landar på 20 682 kronor under sista avtalsåret.

När det gäller föräldraledigheten följer parterna överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv. Därmed utökas antalet dagar med föräldralön till 180 från den 1 januari 2014, en fördubbling jämfört med i dag.

Visita är besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation. Branschen omfattar bland annat restauranger i offentlig sektor, nöjesparker, campingar, vandrarhem och skidläggningar.