En facklig representant fick hjärtinfarkt. Mötet om hur anhöriga till de 1100 textilarbetare som dog i husraset i april ska kompenseras måste därför skjutas upp en månad.

– Vi var tvungna att flytta mötet till september. Dessutom har vi bestämt att förhandlingarna ska flyttas från Dhaka till Geneve. Orsaken är att det är så oroligt nu i Bangladesh. Olika grupper planerar politiska strejker, säger Jyrki Raina, generalsekreterare för det globala facket Industri All.

Sommaren i Bangladeshs huvudstad Dhaka har varit orolig.

Vägar har blockerats och stora demonstrationer har genomförts. Anhöriga till de 1 131 personer som omkom den 11 maj i år, då byggnaden Rana Plaza rasade, kräver kompensation. Det gör även de 2500 som skadades i raset.

I dagarna skulle därför Industri All börja förhandlingarna.

En mall för ersättningar efter olyckor på landets textilexportfabriker håller på att få fäste på arbetsmarknaden i Bangladesh. Enligt den uppgår ersättningarna efter olyckan till 71 miljoner dollar. Enligt mallen ska de västerländska modeföretagen stå för 45 procent av kostnaden, resten ska regeringen, arbetsgivarorganisationen och fabriksägarna i Bangladesh betala.

Det första mötet skulle ha hållits med de stora internationella modeföretagen. Det blev dock inställt eftersom Roy Ramesh, den facklig representant för Industri All, fick en hjärtinfarkt.

– Många europeiska företag har gått med på att betala enligt modellen men vi ska förhandla om summorna eftersom en del företag redan har börjat betala ut ersättning, säger Jyrki Raina.

Efter olyckan gick flera västerländska modekedjor med på att underteckna ett avtal som skulle förbättra brandsäkerheten på textilfabrikerna i Bangladesh.

– Det avtalet har växt. Nu har 80 företag skrivit under, vilket täcker 1 500 fabriker. Vi håller på att anställa personal som ska se till att avtalet efterlevs, säger han.

Avtalet innebär bland annat att fabriksledning och arbetarrepresentanter ska utbildas i brandsäkerhet samt att de ska genomföras inspektioner på fabrikerna. I Bangladesh finns cirka 4 500 textilfabriker och antalet anställda i branschen är mellan tre och en halv och fyra miljoner.