Obligatorisk förskola från tre år och helt individualiserad föräldraförsäkring. SSU fortsätter att utmana partiet. På kongressen som inleds på fredag finns flera förslag som partiet ryggar inför.

SSU:s ordförande Gabriel Wikström medger att förslaget om obligatorisk förskola om 25 timmar per vecka från tre år är radikalt.

– Det upplevs som väldigt radikalt i dag, men om några år kommer det inte att göra det. På sikt kommer vi att få med oss partiet. Alla är överens om obligatorisk skolplikt, vi vill ha en diskussion om från när, säger han.

S-kongressen beslutade i våras att förskolan skulle vara obligatorisk från sex år. Ett annat beslut som då togs, ligger också långt ifrån SSU:s linje. Kongressen enades om att ”avgörande steg” ska tas för mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

– Vi har lämnat den diskussionen bakom oss. Nu kommer debatten handla om ifall vi ska ta ett första steg med en tredelad försäkring eller göra den helt individualiserad direkt, säger Wikström.

SSU vill också lagstifta om rätt till heltid, medan partiet anser att S-styrda kommuner ska ”verka” för rätt till heltid. Förslaget från ungdomsförbundet att ge arbetskraftsinvandrare permanent uppehållstillstånd utmanar också partiledningen.

– Här är vi på samma linje som LO, och jag tror att det finns en bred majoritet i riksdagen för det, säger Wikström.

Andra viktiga frågor för SSU blir en sommarjobbsgaranti. Att använda AP-fonderna för bostadsbyggande är ytterligare en fråga som utmanar partiet. Det kommer också bli en debatt på kongressen om vad SSU ska kräva för att få fram fler jobb. Här tycker flera distrikt att förbundsstyrelsen varit för tam.

Hur långt som helst är förbundsstyrelsen dock inte beredd att gå. Kronobergs förslag om att avskaffa kapitalismen bifalls inte, och inte heller Skånedistriktets förslag att expropriera bankväsendet.

Fakta: SSU-kongressen

Kongressen inleds på fredag i Täby, norr om Stockholm.

Förbundsstyrelsen föreslår bland annat:

Lagstifta om rätt till heltid.
Obligatorisk förskola från tre års ålder.
Individualiserad föräldraförsäkring.
Ickevinst-princip i välfärden.
Tandvården ska bli del av den allmänna sjukförsäkringen.
AP-fonderna ska användas till bostadsbyggande.
Kollektivtrafiken bör bli avgiftsfri för unga.
Sommarjobbsgaranti för unga.
Permanent uppehållstillstånd för arbetskraftsinvandrare.

Källa: SSU:s reformprogram (TT)