45 kronor i timmen – eller 100 kronor. Så mycket varierar lönen för de sommarjobb kommunerna ordnar för ungdomar.

Det visar en studie som Socialdemokratiska ungdomsförbundet (SSU) har gjort.

202 av Sveriges 290 kommuner har svarat på undersökningen.

Knappt en tredjedel av sommarjobben i undersökningen är vikariat för ordinarie personal. De är ofta bättre betalda än övriga sommarjobb och så kallad feriepraktik.

Drygt tre av fyra kommuner har förhandlat med en facklig organisation om ungdomarnas löner.

sommarjobbstabell

Se hela rapporten här.