Kommunals skyddsombud Maria Hallenberg stoppade arbetet på Åby säteri i Bohuslän när arbetsgivaren inte garantera säkra reträttvägar undan aggressiva tjurar.

Arbetsgivaren vände sig till Arbetsmiljöverket för att häva skyddsstoppet. I sin anmälan till myndigheten hävdar driftschefen Linnea Johansson att en riskbedömning har gjorts och att det finns tillräckligt många reträttvägar från betesmarkerna om vårdarna skulle bli attackerade av tjurar.

Maria Hallenberg som lade skyddsstoppet delar inte den uppfattningen.

– Vi har bara en reträttväg som går rakt igenom den stora skogshagen som ska bli en ekopark. Arbetsgivaren säger att vi kan gömma oss bakom ett träd i värsta fall, men problemet är att det finns väldigt få träd kvar i parken.

Stoppet hävdes dock under samma dag utan beslut från Arbetsmiljöverket.

– Vi har flyttat på kreaturen efter förhandling med skyddsombudet, och håller dem på andra marker, säger driftschefen.

Men det är bara en tillfällig lösning, anser skyddsombudet.

– Arbetsgivaren har öppnat gräsvallarna för djuren nu under sommaren. Men vi kommer att stå inför samma problem under hösten.

Tjurarna kan bli mycket aggressiva, särskilt när de brunstar, parar sig med korna, vilket sker var tredje vecka. Det är inte bara tjurarna som kan bli aggressiva, även korna kan bli tjuriga när de ska ta sina kalvar i försvar, berättar Maria Hallenberg.

Arbetsmiljöverket har särskilda skyddsregler för djurvårdare, påpekar hon.

– Går man in i en hage med tjur ska man ha en säker reträttväg, med bil eller traktor.

Åby Säteri ägs av stiftelsen Nordens ark med ett 60-tal anställda, varav cirka 20 är djurvårdare. Stiftelsen arbetar med bland annat avel och uppfödning av utrotningshotade djur.