242 509 personer i Sverige är att gratulera. De har kommit in på minst en högskoleutbildning i höst.

Siffrorna kommer från Universitets- och högskolerådet och innebär en minskning med drygt 4 000 personer jämfört med i fjol. Myndigheten påpekar också i ett pressmeddelande att vissa utbildningar fortfarande kan vara öppna för sena sökande.