Foto: Henrik Montgomery

Foto: Henrik Montgomery

Arbete i Stockholms kollektivtrafik innebär allt oftare att utsättas för hot och våld.

 

Hot, en örfil, ett slag. Så kan passet sluta för den som arbetar på Stockholms tunnelbanor, tåg eller bussar. Anmälningar om hot har tredubblats under de senaste åren.

– Vi vill se fler ordningsvakter, kräver Edgardo Luan, skyddsombud i tunnelbanan.

– Det är oacceptabelt att människor ska gå till jobbet och bli misshandlade. Vi har haft närmare tio anmälningar om misshandel bara under sommaren, säger skyddsombudet som själv arbetar som spärrvakt för MTR som verkar i Stockholms tunnelbana.

Tidningen Metro har gått igenom anmälningarna till Arbetsmiljöverket från företag som har sin verksamhet inom Stockholms kollektivtrafik, det vill säga bussar, tåg, och tunnelbanor. Och förra året kom det in över tre gånger så många anmälningar som tre år tidigare.  Närmare bestämt 141 anmälningar om hot.

Att spärrvakter, till skillnad från bussförarna, fortfarande hanterar kontanter har mindre betydelse anser Edgardo Luan. Snarare handlar det enligt honom dels om att han, och hans kollegor, legat på företagen så att de verkligen anmäler alla incidenter. Men också om att antalet ordningsvakter blivit färre.

Enligt honom är det framför allt de så kallade kundservicevärdarna, som arbetar ute bland folk för att hjälpa till, särskilt utsatta. De är första ledet i allt från att ta emot Stockholmsresenärernas frustration över digitala biljetter som inte fungerar som de ska, stopp i trafiken och våldsamma situationer.

– Jag jobbar själv natt i Gamla stan. Och det är mycket våld och fylla. Ringer jag på ordningsvakterna kan de vara i Norsborg, och det tar en halvtimme för dem att komma hit. Vilket är för sent, säger han.

2007 infördes stopp för kontanter inom busstrafiken i Stockholm. Enligt en uppsatts i kriminologi från Stockholms universitet har stoppet haft stor betydelse för minskningen av rån. Däremot har att antalet fall där människor vägrat betala ökat. Vilket leder till hot om våld, och våld.

FAKTA: Hot

Anmälda hot mot anställda i Stockholms kollektivtrafik till Arbetsmiljöverket:
2012: 141
2011: 55
2010: 25
2009: 39