Foto: Gregory Bull

Foto: Gregory Bull

Augusti är en populär månad att ta pappaledigt. 

Under sommaren väcks pappornas intresse för att vara hemma med barnen. Män förlänger gärna semestern med föräldradagar.

Försäkringskassans siffror visar att andelen föräldralediga män ökar under sommaren. I augusti står papporna för en tredjedel av uttagen av föräldradagar, i december 20 procent.

Enligt pappaforskaren Roger Klinth beror det på att kvinnor fortfarande har det huvudsakliga ansvaret för barnen i många familjer och att det framförallt är män som kan styra när de ska vara föräldralediga.

– Pappan är mer en bonusfigur som kommer in när det passar honom. Det speglar ett djupare mönster om vem som kan välja och vem som får ta det som blir över, säger Roger Klinth som är docent i genusvetenskap vid Linköpings universitet.

I början av 90-talet stod papporna för bara runt tio procent av uttaget av föräldradagar. För att jämna ut siffrorna gick Försäkringskassan ut med kampanjer och tipsade män om möjligheten att förlänga semestern med pappaledighet.

– Man uppmanade faktiskt män att göra precis så som vi ser i de här mönstren, säger Roger Klinth.

Att mäns totala uttag av föräldraförsäkringen trots allt har ökat till nära en fjärdedel har, enligt Roger Klinth, främst att göra med de två särskilda pappamånader som har införts.

Roger Klinth tycker att fler pappor bör ta ett större föräldraansvar och att fler familjer ska dela mer lika på föräldraledigheten. Det är viktigt för att kvinnor ska få samma möjlighet som män till löneutveckling och karriär, säger han.

Själv förespråkar han en modell där föräldraförsäkringen delas i tre delar: en tredjedel till varje vårdnadshavare och en att fördela fritt.

– Det vore en lämplig kompromiss och en tydlig markering att ansvaret förväntas delas, tycker Roger Klinth.