Ambulanspersonalen på akuten vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg är så pressade att de inte hinner äta under arbetsdagen. De som skjuter upp semestern får en extra ersättning på 5 000 kronor i veckan.

– Det är för djävligt, säger Vårdförbundets skyddsombud Peter Rainé som har anmält sjukhusledningen till Arbetsmiljöverket.

Orsaken till den pressade arbetssituationen är personalbrist och ställda ambulanser, enligt skyddsombudet. En ständig underbemanning och ställda ambulanser har lett till att arbetsbördan ökat till oacceptabla nivåer, som strider både mot arbetstidslagen och arbetsmiljölagen, skriver Peter Rainé i sin anmälan till Arbetsmiljöverket.

Han berättar att under ett helt dygn i mitten av juli fanns bara en ambulans i drift i de centrala delarna av Göteborg, mot normalt fyra.

– Det innebar att ingen anställd i hela Göteborg hade möjlighet att äta inom rimlig tid eller ta någon paus mellan uppdragen under det dygnet.

Peter Rainé har krävt en rad akuta åtgärder, och sjukhusledningen har presenterat en mängd tänkbara lösningar för facket. Lösningar som kan bli aktuella först i höst. Men det är nu under sommaren som åtgärderna behövs, anser han.

– Det är ett sett att skjuta upp problemen. Vi behöver åtgärderna nu, akut.

Det är inte bara personalen som drabbas, påpekar han. Under sommaren har det inträffat ett flertal gånger att de anställda fått nytt larm från SOS innan de hunnit överlämna patienter till vårdavdelningarna.

– Detta innebär en enorm stress för oss och är direkt samhällsfarligt eftersom det äventyrar patientsäkerheten.

Arbetet har sökt men inte lyckats nå verksamhetschefen Anna-Karin Juwél-Egelad för kommentar. I sitt svar på skyddsombudets framställan medger hon dock att ”i situationer med hög belastning i kombination med för få tillgängliga resurser kan problem uppstå att få ut måltidsuppehåll i rimlig tid”. Hon konstaterar vidare att en översyn av bemanningen pågår.

Bland annat har befintlig personal erbjudits en extra ersättning på 5 000 kronor i veckan om de förlägger sin semester till efter sommaren, påpekar hon. Också vid övertid får ambulanspersonalen en extra ersättning om 100 kronor i timmen.