Foto Henrik Montgomery / Scanpix

Foto Henrik Montgomery / Scanpix

Ägarna till callcentret Sveacom i Jönköping har inte betalt lön till sina anställda på sex månader. Och de hindrar de anställda från att få ersättning från den statliga lönegarantin genom att hålla sig undan

– Det känns förnedrande. Hela min tillvaro har rasat, säger Sigvald Jönsson till tidningen Kvällsposten.

Han är en av de anställda på Sveacom som inte fått lön sedan 25 januari. För att klara sig har han gått till socialen och han har lånat pengar av vänner.

Sigvald Jönsson berättar att han anade oråd i slutet på förra året när företaget fick nya ägare och de nya ägarna aldrig presenterade sig för personalen. Kort därefter stängdes internetuppkopplingen av. I februari forslade ägarna bort all utrustning och sedan dess har de anställda inte kunnat arbeta.

Sveacoms ägare har försvunnit och lämnat efter sig löneskulder till de anställda och skatteskulder på 1,3 miljoner. Dessutom har runt tjugo företag betalningskrav på Sveacom.

För anställda som inte får lön finns den statliga lönegarantin. Den är dock begränsad till fyra prisbasbelopp, som i år motsvarar 178 000 kronor. En annan begränsning är att lönegarantin inte betalas ut för lön som skulle ha betalas mer än tre månader före att konkursansökan lämnades in till tingsrätten.

– Skyddet är mycket tunnare än vad de flesta tror. Många tror att samhället ger en bättre trygghet. Så gott som alla Unionenmedlemmar som behöver lönegaranti slår i taket, säger Martin Wästfelt, chefsjurist hos Unionen.

Han berättar att fackförbundet agerat för att medlemmarna på Sveacom ska få lönegaranti. Första steget är att överlämna en betalningsuppmaning till företaget och i den begära att Sveacom ska betala lönerna och förklara att man tänker begära företaget i konkurs om lönen inte betalas ut. Unionen lyckades lämna över betalningsuppmaningen till företrädare för företaget, men Sveacom betalade inga löner.

Nästa steg är att begära företaget i konkurs vid tingsrätten. Tidigare denna vecka var det konkursförhandlingar vid tingsrätten i Jönköping. Tingsrätten hade dock misslyckats med att kalla företagets ägare till förhandlingen.

Konkursförhandlingarna har nu skjutits till 20 augusti och nu är kraven på att personligen kalla ägarna inte lika stora. Nu räcker det att berätta om konkursförhandlingen i annonser och på andra sätt.

Följden blir att de anställda som tidigast kan få ersättningen från den statliga lönegarantin efter sju månader utan lön.

Unionens Martin Wästfelt tror att personalen fortfarande har kvar sina anställningar. Lagen om anställningsskydd ger dock en möjlighet att sluta. Om en arbetsgivare inte betalar lön har en anställd rätt att frånträda sin anställning och söka nytt jobb. Rätten att på det viset frånträda en anställning upphör om arbetsgivaren betalar lönen.