En 53-åring med svåra ryggbesvär fick sin sjukpenning indragen eftersom han inte gick med på att steloperera sig. Nu har fallet avgjorts av högsta förvaltningsdomstolen. 53-åringen har rätt till ersättning trots att han inte går med på operation. 

Arbetet skrev i februari år om en 53-årig man som fick nej till sjukersättning eftersom han inte ville steloperera sig.

Mannen lider av en förskjutning mellan ländkotorna och har mycket ont. Han har till och med svårt att klä på sig själv. Enligt hans vårdcentral klarar han inte av att arbeta.

En överläkare i ortopedi på Falu lasarett har dock gjort bedömningen att en steloperation skulle kunna lindra hans besvär. Mannen vill dock inte göra en sådan. Han har högt blodtryck och ojämn hjärtrytm vilket gör att en operation kan vara mer riskfylld.

Trots det har Försäkringskassan avslagit hans begäran om sjukpeng med hänvisning till att han inte velat genomgå operationen. Försäkringskassan tolkning har tidigare stötts av förvaltningsrätten i Falun och kammarrätten i Sundsvall.

För att få ersättning krävs det att möjligheterna till rehabilitering är uttömda, vilket dem inte var i detta fall ansåg domstolarna.

Fallet har nu avgjorts av den högsta förvaltningsdomstolen som ger 53-åringen rätt till ersättning även om han inte opererar sig, skriver Svenska Dagbladet i dag, onsdag. Domen har fått flera patientorganisationer att jubla.

– Det får finnas gränser för vad man ska behöva acceptera. Man måste få bestämma över sin egen kropp, säger Birgitta Rehnby, ordförande för patientföreningen Mag- och tarmförbundet till Svenska Dagbladet.

På Personskadeförbundet RTP som stöttar patienter som drabbats av trafik-, olycksfall- och polioskador är också nöjda. Många av deras medlemmar har nack-, hjärn- och ryggmärgsskador och organisationens förbundsordförande Pelle Kölhed säger till tidningen att en steloperation kan vara riskfylld och hänvisar till sjukvårdslagstiftningen som säger att kroppsvård är frivillig.

Enligt Ruth Mannelqvist, professor i förvaltningsrätt vid Umeå universitet och expert på sjukförsäkring, så stärker domen den enskildes möjlighet att få rätt mot Försäkringskassan.

– Den här domen står ju faktiskt i överensstämmelse med grundlagen; det vill säga att man ska iaktta människovärdet. Rätten till ersättning ska inte kränka den enskildes integritet när det gäller medicinsk rehabilitering. Det tycker jag känns ganska bra, säger han till Svenska Dagbladet.

Läs vår tidigare artikel