Samuel Engblom

Foto: Pontus Lundahl

– Undersökningens resultat är ett konkret bevis för att den svenska lagstiftningen tillåter missbruk, säger Samuel Engblom, chefsjurist på TCO.

 

TCO presenterar i dag en undersökning som visar att 65 000 personer har varit visstidsanställda fem år eller längre hos samma arbetsgivare. Undersökningen har sänts till EU-kommissionen som i februari i år fastslog att svenska anställningsskyddslagen (las) strider mot EU-rätten.

EU:s direktiv om visstidsarbete kräver att alla länder ska ha ett effektivt skydd mot missbruk av upprepade visstidsanställningar, tvärtemot vad som är fallet i Sverige. TCO-undersökningen visar nämligen att missbruket av olika former av tidsbegränsade anställningar är mycket utbrett i Sverige.

– Undersökningens resultat är ett konkret bevis för att den svenska lagstiftningen tillåter missbruk. Vi har skickat den till EU-kommissionen som nu förhoppningsvis anser sig ha tillräckligt på fötterna för att väcka talan mot Sverige i EU-domstolen, säger Samuel Engblom, chefsjurist på TCO.

Att tiotusentals arbetstagare får stapla korta anställningar på varandra hos samma arbetsgivare i mer än fem år visar tydligt att arbetsgivarna lyckas kringgå de tidsgränser i anställningsskyddslagen som är tänkta att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar, konstaterar TCO.

Enligt lagen har den som varit anställd hos samma arbetsgivare antingen som vikarie eller som visstidsanställd i mer än två år under en femårsperiod ska erbjudas fast anställning.

– Vi har hela tiden vetat att reglerna missbrukas men vi hade inte väntat oss en så hög andel med tidsbegränsade anställningar i mer än fem år, säger Samuel Engblom.

Problemet med svenska regler är att tid i anställningsformerna vikariat och allmän visstidsanställning inte får räknas ihop. Det gör att en arbetstagare kan jobba fyra år – två år som vikarie och två år som visstidsanställd – utan att få rätt till fast anställning. I praktiken innebär det att de olika anställningsformerna kan staplas på varandra i all evighet.

– Det är inte särskilt svårt att sprida ut de fyra åren över en period som är längre än fem år. Och när ramtiden om fem år har löpt ut börjar allt om på en ny kula. Risken är särskilt stor för timanställda och andra med många korta visstidsanställningar.

För att förhindra detta förslår TCO en övre sammanlagd tidsgräns på tre år. Därefter ska arbetstagaren ha rätt till fast anställning.

TCO anmälde Sverige till EU-kommissionen redan 2007, då vi fick nya regler anpassade till EU-direktivet om visstidsarbete. Direktivet kräver att varje medlemsland har ett effektivt skydd mot missbruk av upprepade tidsbegränsade anställningar.

– Det räcker alltså inte med formella regler.

EU-kommissionen gav TCO rätt. I februari i år fastslog kommissionen att Sverige bryter mot EU-direktivet genom att det är för lätt för arbetsgivare att stapla tidsbegränsade anställningar på varandra under lång tid. Den svenska regeringen fick då två månader på sig att ändra lagstiftningen.

– Eftersom det inte skett och eftersom EU-kommissionen nu fått statistiskt bevis för att möjligheten till missbruk i allra högsta grad är ett existerande problem på den svenska arbetsmarknaden kan den nu väcka talan mot Sverige i EU-domstolen, säger Samuel Engblom.

Det är Novus Opinion som för TCO:s räkning har frågat 1125 visstidsanställda mellan 18 och 65 år hur länge de har varit visstidsanställda hos sin nuvarande arbetsgivare. Här är resultatet av undersökningen:

Hur länge har du varit visstidsanställd hos din nuvarande arbetsgivare?
Svar

Procent

Uppskattat antal individer

Upp till och med 6 månader

41

242 000

Mellan 6-12 månader

15

88 000

Mellan 1-3 år

23

135 000

Mellan 3-5 år

6

35 000

5 år eller längre

11

65 000

Vet ej

4