Lönerna för textilarbetarna i Bangladesh är fortfarande alldeles för låga. Men svenska företag har gjort insatser för att förbättra säkerheten och hälsan för de anställda.

Det är Swedwatch som i en rapport sammanfattar några svenska klädföretags sociala arbete i Bangladesh. Organisationen lyfter bland annat fram H&M:s och Lindex avtal, som innebär att de tillsammans med sina bangladeshiska leverantörer betalar för säkerhetsinspektioner, renoveringar och träningsprogram för ökad brandsäkerhet.

Men det enda som på sikt kan skapa en hållbar situation för textilarbetarna är en kraftig lönehöjning och fackliga rättigheter, påpekar Swedwatch. Regeringen utlovade i maj höjda minimilöner, men höjningen är inte tillräcklig. Företagen har föredragit att försöka påverka regeringen att höja den lagstadgade minimilönen framför att själva införa så kallad levnadslön. Levnadslön, den lösning Swedwatch rekommenderar, innebär en högre nivå där den anställde kan försörja sig och sin familj även på sikt.

Flera av de svenska klädföretagen har arbetat för bättre kvinnohälsa och mot sexuella trakasserier. Trakasserier mot fackliga företrädare har däremot inget företag försökt motverka. Efter olyckan i maj då en textilfabrik kollapsade har dock den bangladeshiska regeringen meddelat att arbetare tillåts organisera sig fackligt utan att invänta tillåtelse från fabriksägaren.

Fotnot: Swedwatchs rapport heter Starkt fokus på kvinnors rättigheter. Svenska kyrkan står bakom rapporten, som bygger på samtal och en enkät med sju svenska företag: MQ, Kapp-Ahl, Gina Tricot, H & M, Lindex, RNB och Åhléns.

Swedwatch

Granskar svenska företag

Swedwatch granskar svenska företag i utvecklingsländer. Organisationen är partipolitiskt obunden. Medlemmarna är Svenska kyrkan, Diakonia, Naturskyddsföreningen, Fair Trade Center, Latinamerikagrupperna och Afrikagrupperna.