Fler lärlingar är Folkpartiets recept för att få ned ungdomsarbetslösheten.
– Det system vi har i dag är på låtsas, säger FP-ledaren Jan Björklund. Nu ska det bli på riktigt.

Lärlingssystem är ordet på modet när europeiska politiker diskuterar ungdomsarbetslöshet. Alla blickar mot Tyskland, Österrike, Nederländerna och Danmark, där lärlingar är vanliga och ungdomsarbetslösheten lägre.

Även utbildningsminister Jan Björklund har inspirerats. På en pressträff inför sitt tal i Almedalen lanserade han ett förslag som ska leda till att hälften av alla yrkeselever, runt 50 000, ska gå en lärlingsutbildning 2020. Poängen är att yrkeseleverna lär sig på en arbetsplats i stället för i en skolsal.

– Det blir mera på riktigt. Även de som är studietrötta får då ökad motivation att fullfölja utbildningen och väldigt ofta leder det till riktiga jobb när lärlingstiden är slut, säger Björklund.

Företagen ska få ett anställningsstöd på 80 procent av lönekostnaden och handledarstöd. Björklund tycker att det är rimligt att arbetsgivarna får ett så kraftigt stöd.

– Här handlar det om att företaget tar på sig det utbildningsansvar som i dag åligger skolan, och skolan betalar vi ju med skattepengar, säger Björklund.

Intresset för yrkesutbildningar och den form av lärlingsutbildning som finns i dag är svalt. Men Björklund tror att möjligheten att bli anställd kommer att öka intresset.

– Det klart att det skapar en stark drivkraft till att söka den här typen av utbildning. Det lärlingssystem vi hittills har haft är ju mera på låtsas, säger Björklund, systemets skapare.

FP ska driva förslaget i höstens budgetförhandlingar och hoppas på stöd av de tre regeringskollegorna. Moderaterna välkomnade förslaget direkt.

– Min utgångspunkt är att det här är ett förslag som Alliansen borde gå fram med, säger Tomas Tobé, utbildningspolitisk talesperson för M.

Han tycker att det är ett bra komplement till de YA-jobb som statsminister Fredrik Reinfeldt presenterade i onsdags. De handlar om att unga kan kombinera jobb med utbildning för att få in en fot på arbetsmarknaden.

Även Centerpartiet är med på noterna. I måndags skrev C-ledaren Annie Lööf en debattartikel, där hon bland annat föreslog utbyggt lärlingssystem.