I det jobbpaket för unga som statsministern presenterade i dag i Almedalen tas flera äldre tankar åter till heder: A-kasseavgiften ska vara lika och rimlig för alla, och arbetsförmedlingen ska från första dagens arbetslöshet sätta in individuella insatser för unga.

Huvudbudskapet i dagens jobblöften från Reinfeldt är dock att staten nu ska stötta branschavtal om yrkesintroduktionsanställningar, eller YA-jobb som Reinfeldt kallar dem.

Avtalen, som är slutna mellan fack och arbetsgivare i en rad branscher, innebär att unga människor, nyligen utbildade, kan anställas till 75 procent arbete och 25 procent utbildning.

Nu vill Reinfeldt göra det ännu billigare för arbetsgivare att anställa unga YA-anställda genom att ta bort arbetsgivaravgiften för dem.

Arbetsgivaren ska också få en ”handledarersättning” på 2 500 kronor i månaden per YA-anställd.

Båda dessa kraftiga stöd går med andra ord oavkortat till arbetsgivaren.

Ingenting går till den anställde.

Regeringen framhärdar därmed i sin hållning att arbetslösheten främst ska bekämpas genom att sänka arbetsgivarens kostnader för sin personal.

Alltsedan 2006 har alliansen oförtrutet upprätthållit denna bidragspolitik riktat mot Sveriges arbetsgivare, en bidragspolitik som dock endast resulterat i 25 procents ungdomsarbetslöshet.

Frågan är varför ytterligare stora stöd till arbetsgivaren den här gången skulle vara den bästa vägen mot lägre ungdomsarbetslöshet, då de inte befunnits vara det tidigare.

Eftersom de statliga nya subventionerna enligt dagens förslag ska vara tidsbegränsade till sex månader eller maximalt ett år finns också risken att unga YA-anställda slängs ut och byts ut till nya YA-anställda när stödperioden tar slut.

Positivt i dagens förslag är dock att Reinfeldt ändå viker sig för kritiken när det gäller a-kassan.

Den orimliga belastningen med skyhöga a-kasseavgifter för lågavlönade grupper tas bort.

Visserligen har denna ”straffbeskattning” bara för industrianställda medfört ett extra skatteuttag på tre miljarder kronor, en extraskatt som akademiker slipper, men bättre sent än aldrig.

Den orättvisa a-kassan skulle enligt moderaterna leda till lägre lönepåslag och lägre arbetslöshet, var det meningen, men någon sådan effekt kunde Reinfeldt inte redovisa under dagens presskonferens.

Reinfeldt lovade i dag också att slutligt ta bort förbudet för arbetsförmedlingen att arbeta aktivt med unga arbetslösa under arbetslöshetens första tid och i stället lova individuella åtgärder från första dagen av arbetslöshet.

Ännu en återgång till det gamla, alltså, och ännu en ganska svårbegriplig alliansreform som dessbättre försvinner.

Kanske har vi ännu mer av det gamla att se fram emot i takt med att alliansens politik misslyckas.

Eller är det kanske att hoppas för mycket? Martin Klepke