Fredrik Reinfeldt fokuserar på jobben i kvällens tal, sade han på en pressträff på onsdagen.

För ett år sedan lanserade han en jobbpakt i Almedalen, där unga mellan 15 och 24 år ska kunna kombinera jobb med utbildning. Under året har avtal om yrkesintroduktion slutits i en rad branscher, och fler håller på att förhandlas, bland annat i handeln och inom hotell- och restaurangbranschen.

Ungefär 25 procent av de 30 000 jobb som regeringen hoppas på omfattas nu av dessa avtal.

– Detta har nu kommit så långt att vi avser att göra vår del, säger Reinfeldt.

Regeringen kommer därför att föreslå ett handledarstöd på 2 500 kronor i månaden till arbetsgivarna under ett års tid. Dessutom får de en subvention på lönesidan genom att arbetsgivaravgiften minskas. Det ska innebära att en anställning som kostar nästan 21 000 kronor i månaden kommer att kosta under 9 000 kronor för en ung person på ett så kallat YA-jobb, som blir det nya namnet.

EU-kommissionen har tittat på förslaget och gett klartecken. Därmed kan förslagen genomföras vid årsskiftet.

Reinfeldt säger också att regeringen på torsdagen kommer att föreslå att det så kallade aktivitetsförbudet tas bort för unga som söker jobb. Därmed ska det finnas relevant stöd från Arbetsförmedlingen till alla från den första arbetslösa dagen.

Ytterligare ett förslag är att de kritiserade, differentierade a-kasseavgifterna tas bort, vilket innebär att 2,3 miljoner löntagare får sänkt a-kasseavgift.

– Jag kommer att säga många komplicerade saker i kväll, men jag tror att människor också uppskattar att få höra något om saker som betyder något, säger Reinfeldt.

Förslaget om YA-jobb, och den ytterligare subvention som arbetsgivarna ska erbjudas, kan innebära att det blir ännu svårare för de unga som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det är till exempel unga som vare sig studerar, arbetar eller deltar i några program i kommunens regi. Avtalen som arbetsmarknadens parter har tecknat förutsätter, åtminstone på handelns område, att den lärling eller praktikant som tas in har gymnasieutbildning.

Arbetsgivarna får ännu ett skäl att anställa en ung som gått färdigt gymnasiet, jämfört med den som inte gjort det, när kostnaden för det sänks kraftigt.

– Vi säkerställer att den som söker ska finna många öppna alternativ, som utbildning, möjlighet att komplettera och välja och stöd som är relevant direkt på Arbetsförmedlingen, sade Reinfeldt på presskonferensen.

– När drivkrafterna för jobb blir större, när vi visar fram fler och fler lösningar som gör det möjligt att komma in för unga, hoppas vi att det ska attrahera fler unga. Men till syvende och sist så är det de unga, och deras föräldrar många gånger, som måste föra diskussionen om att man söker arbete eller utbildning.

 

Moderaternas partisekreterare Kent Persson säger att jobben är den viktigaste valfrågan för Moderaterna inför valet nästa år. Han säger att fokus måste vara på unga, funktionshindrade och utrikes födda, de som står längre bort från en plats på arbetsmarknaden än andra arbetslösa.

– Det är inte generellt så att det är svårt att få jobb, det är ett strukturellt problem, säger Persson till TT, i samband med ett M-seminarium om fler jobb i hela Sverige.

– Vi måste fortsätta sänka kostnaderna, sänkta arbetsgivaravgifter kan vara en väg. Vi har kommit en bit på väg, men det finns en del kvar att göra, säger han och tillägger att han tror att det i första hand kan handla om mer riktade stöd.

Stor kraft måste också ägnas åt att få till en så bra lärlingsutbildning som möjligt, anser han.

Det finns redan en rad olika stöd, utöver de halverade arbetsgivaravgifterna för alla unga under 26, men de kan användas i högre grad, enligt Persson.

Socialdemokraterna kritiserar regeringens politik sedan 2006 i vad de kallar en granskning. Verkligheten, hävdar S, bortom Moderaternas och de övriga regeringspartiernas skönmålning av politiken, är sjunkande skolresultat, ökad arbetslöshet och växande inkomstklyftor.

Partiets gruppledare i riksdagen, Mikael Damberg, skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att regeringens svar på alla problem sedan 2006 har var ett och samma: Sänk skatten.

Han konstaterar att regeringen nu förbereder förslag om ett femte jobbskatteavdrag.

”Med det femte jobbskatteavdraget — en skattesänkning om 12 miljarder — bryter Moderaterna igenom Bo Lundgrens drömgräns på 130 miljarder kronor. Det är en stor seger för Moderaterna”, skriver Damberg.

Trots detta tänker Socialdemokraterna, om de vinner valet nästa år, inte rulla tillbaka det femte avdraget om det då är genomfört, än mindre de tidigare avdragen.

– Om det genomförs så har ju Stefan Löfven varit tydlig om att hushållens ekonomi måste vara långsiktig och stabil, sade Damberg på en pressträff.

– Det är en sak att motarbeta förslag som är på väg in och en helt annan att återta. Vi kan inte drömma bort sju år med borgerlig regering.