Foto: Sandra Lund

Juristerna Annett Olofsson och Annika Ewerblad på LO-TCO Rättsskydd höll i seminariet Anställningsskydd under nedmontering? Under onsdagen i Almedalen.

 

Saklig grund för uppsägning är ett problem. Därför måste las göras om. Det anser Teknikföretagen. Att arbetsgivare kringgår turordningen och därmed kan göra av sig av med vem de vill är problemet. Och därför måste las göras om. Anser LO-TCO rättsskydd.

Nästan samtidigt höll arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen och fackens juridiska gren, LO-TCO Rättsskydd, seminarier om dagens anställningsskydd i Almedalen. Men medan Teknikföretagen anser att skyddet i dag är för starkt, är LO-TCO Rättsskydd av motsatt åsikt.

– Det är inte turordningen våra medlemsföretag har störst problem med. Utan problemen är mer kopplade till begreppet saklig grund för uppsägning, säger Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.

Organisationen vill se en modernisering av lagen. Och särskilt då av begreppet saklig grund för uppsägning, eftersom man anser att vare sig anställda eller arbetsgivare vågar ställa om på grund av att det just krävs saklig grund för uppsägning.

Exakt hur en modernisering av lagen skulle se ut går han inte in på. Bara att man ”vill starta diskussionen”. I dag är saklig grund för uppsägning (antingen på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl) inte förhandlingsbar, till skillnad från till exempel turordningsregler och anställningsformer som kan förhandlas om i avtal. Den är alltså absolut.

LO-TCO Rättsskydd lyfter å andra sidan fram saklig grund som en grundpelare för ett fungerande anställningsskydd. Och anser att det skyddet håller på att monteras ner. Särskilt när det gäller skyldigheten arbetsgivaren har att försöka placera om människor innan de sägs upp. För här gäller ingen turordning. En arbetsgivare kan alltså skära ner och placera om människor utifrån verksamhetens bästa. I omplaceringen måste arbetsgivaren inte ta hänsyn till anställningsår och tillräckliga kvalifikationer. Det har Arbetsdomstolen slagit fast i två olika domar. Vilket gör att LO-TCO Rättsskydd inte längre driver sådana fall till domstol.

– Många medlemmar blir frustrerade när vi säger nej. Men vi kan inte gå till AD en tredje gång, vi har inget att komma med här. Det krävs en regeländring. Man tror att man sitter säkert om man jobbat länge men så är det inte, säger Annika Ewerblad, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Läs också Ett urholkat skydd – allt du behöver veta om las