– Kan Sverige ställa krav på kollektivavtal vid upphandling?

Den frågan ställde riksledamoten Marie Granlund (S) till civilminister Stefan Attefall (Kd) i riksdagen i går, torsdag. Frågan föranleds av att EU ser över lagarna om offentlig upphandling.

Svaret var inte alldeles glasklart, men det går ut på att Sverige har större möjligheter att kräva kollektivavtal enligt det nya lagförslag som diskuteras i EU.

– Man kan göra det bättre enligt det nya lagförslaget, men det måste utformas på rätt sätt så att det inte strider till exempel mot principen om likabehandling och icke-diskriminering. Det är ofta kruxet. Man måste utforma kraven på ett korrekt sätt så att de är i överensstämmelse med de grundläggande principerna, svarade Stefan Attefall.

För två år sedan beslöt riksdagen att Sverige ska ratificera ILO:s konvention 94. Den går ut på att offentliga myndigheter är skyldiga att kräva kollektivavtalsliknande förmåner vid offentlig upphandling.

– När tänker regeringen att vi ratificera ILO -94? undrade Marie Granlund.

Stefan Attefall svarade att det är Hillevi Engströms sak.

– Frågan om en svensk ratificering av ILO 94 ligger på arbetsmarknadsministerns bord, förklarade han.