Facket på sommarjobbet” är i gång. I onsdags hade 1 200 arbetsplatser landet runt fått besök av LO:s uppsökare. Ungdomssekreteraren Malin Norberg räknar med att ett hundratal LO-människor besöker ungdomar på deras sommarjobb i hela Sverige.

De informerar om kollektivavtalet, kollar om det finns kollektivavtal och frågar ungdomarna vad de vet om facket. På många håll är det dåligt ställt med kunskaperna.

Resultaten från de första arbetsplatsbesöken visar att de flesta, men inte alla, får anställningsbevis.

LO:s sommarjobbstelefon är i gång sedan slutet av maj. Under den senaste veckan har antalet samtal ökat markant. Sommarjobben har börjat.

– Många ringer och frågar om de kan byta sommarjobb. Vi är litet förvånade över att det är så många som frågar om det, berättar Malin Norberg.

Webbplatsen Första gången går igenom vad unga ska tänka på inför sommarjobbet och ger svar på de vanligaste frågorna.