De svenska skogsföretagen har en del säkerhetsbrister, visar en ny kartläggning av branschen.

Flera företag utsätter till exempel ensamma skogsarbetare för stora risker.

Skogsnäringen är en av de mest olycksdrabbade branscherna. I augusti i fjol drog Arbetsmiljöverket i gång en stor insats för att minska olycksriskerna. Granskningen ska pågå till årsskiftet.

Hittills har mer än tusen inspektioner genomförts. Resultatet av de inspektionerna som gjorts visar att det finns en del säkerhetsbrister.

Till exempel vet företag för lite om eller saknar rutiner för första hjälpen, skriver Arbetsmiljöverket.

En annan brist är att en del skogsföretag utsätter skogsarbetare som arbetar ensamma för stora risker eftersom det saknas sätt att kalla på hjälp.

Arbetsmiljöverket konstaterar också att det är vanligt att arbetsgivarna inte regelbundet undersökt och bedömt riskerna med arbetet.

Inger Karkiainen är HR-chef vid Norra skogsägarna. Hon säger att själva avverkningen läggs ut på entreprenörer, men att företagets skogstjänstemän är utrustade med larm.

– Det är ju mycket ensamarbete så de ska ha möjlighet att larma om olyckan är framme, säger hon.